Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

23. 4. 2006 8:13

hlavní město Praha

Dříve Komise Rady HMP pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy a pro udělování grantů v této oblasti, dnes Výbor pro národnostní menšiny.

www stránka

kontakt:
Mariánské nám. 2, 118 00 Praha 1, tel. 236 001 111, tajemnice Mgr. Jana Hajná; e-mail: Jana.Hajna@cityofprague.cz;
 

V roce 2015 byl po předchozích přípravách zřízen Výbor pro národnostní menšiny ZHMP[1], který navázal na činnost Komise Rady HMP pro oblast národnostních menšin. Ta zajišťovala funkci oficiálního poradního orgánu již od roku 2000 (v době své činnosti se zabývala později i tématem integrace cizinců).

 

[1] Zřízen Usnesením ZHMP č. 5/66 ze dne 26.3.2015.


Agendou Výboru je:
- Udržování komunikace s národnostmi
- Udržování komunikace s občanskými sdruženími národnostních menšin
- Jednání o jednotlivých akcích národnostních menšin významnějšího charakteru v činnosti minorit a v činnosti hl. m. Prahy
- Projednávání podmínek a realizace Celoměstských programů na podporu aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy.
 

Složení výboru bylo v roce 2016 následující: celkový počet členů výboru - 19: 4 členové ZHMP (včetně předsedy výboru), 1 odborník (nominován jedním z politických klubů ZHMP), 13 zástupců národnostních menšin / zastoupení národnostních menšin bylo následující: běloruská, bulharská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská, vietnamská, dále 1 zástupce židovské komunity.

V roce 2016 došlo k rozšíření členů výboru o zástupce za běloruskou národnostní menšinu[1] , který byl jmenován Zastupitelstvem HMP. Stálými hosty výboru jsou: tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny, ředitel Domu národnostních menšin o.p.s. (dále jen „DNM“), romská koordinátorka, asistent předsedy výboru.         

 

[1] Usnesením ZHMP č.17/71  ze dne   26.5.2016


Kumulace agendy s agendou pro romské komunity na území hl. m. Prahy se projevuje hlavně v tom, že Mgr. Jana Hajná kromě toho, že je tajemnicí Výboru pro národnostní menšiny, vede také agendu pro poradní sbor romských poradců. Jinak tuto agendu z hlediska pracovního má na starosti zvláště vyčleněná romská koordinátorka.

Dotační politika je realizována prostřednictvím Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin. Programy se členily na program podporující činnost:
- kulturní
- publikační
- osvětovou a vzdělávací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X