Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

8. 4. 2006 15:52

Výbory samosprávy

Na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 se v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dokument v pdf), ve znění pozdějších předpisů, v obci, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Obdobně, dle § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se v kraji, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k jiné národnosti než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X