Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

6. 4. 2006 12:07

sekretariát

Činnost Rady, včetně činnosti jejích výborů a pracovních skupin, zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizačním útvarem Úřadu vlády ČR. Podrobnosti působnosti Rady a jejího sekretariátu stanoví Statut Rady. Začlenění sekretariátu Rady do organizační struktury Úřadu vlády ČR stanoví Organizační řád Úřadu vlády ČR.

Sekretariát Rady zejména:

připravuje podkladové materiály pro jednání Rady,
zpracovává stanoviska k návrhům zákonů a opatření vlády týkajícím se práv příslušníků národnostních menšin,
připravuje hodnotící zprávy o plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti práv národnostních menšin,
připravuje doporučení k zajištění potřeb příslušníků národnostních menšin, která předkládá vládě, ministerstvům či jiným správním úřadům
každoročně zpracovává souhrnné zprávy o situaci národnostních menšin na území České republiky.


Zaměstnanci:

Vedoucí kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny

Mgr. Klára Junová

Telefon: +420 296 153 576

junova.klara@vlada.cz

PhDr. Renata Weinerová, CSc.

Telefon: +420 296 153 394

weinerova.renata@vlada.cz

Korespondenční adresa:

Úřad vlády České republiky
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

E-mail: narodnostni.mensiny@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty