Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací
Stránka byla přesunuta do archivu

3. 5. 2006 12:22

Dotační programy Ministerstva kultury

Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (peridodika a elektronická média)

Podpora projektů se zaměřením na rozšiřování a přijímání informací se týká periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti, a vedle toho též provozování rozhlasového nebo televizního vysílání v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo informací o národnostních menšinách ve společnosti.


Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin

Obsahem projektů, přihlášených do výběrového dotačního řízení na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice, mohou být
- umělecké aktivity,
- kulturně vzdělávací a výchovné aktivity,
- studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic,
- dokumentace národnostní kultury,
- ediční činnost,
- multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie).


Program podpory integrace romské komunity

Cílem programu je vyrovnávání podmínek příslušníků romské komunity, s důrazem na zamezení společenského vylučování příslušníků romské komunity, postavení romských žen a zajištění spoluúčasti Romů při zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti, poznání historie a tradic romské kultury, zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností.
Podpora projektů se týká zejména společenských a kulturních aktivit organizací romské komunity

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X