Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

25. 4. 2006 9:57

Specifická zákonná úprava - menšinový zákon

Text zákona a cizojazyčné verze

Práva příslušníků národnostních menšin upravuje speciální zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 2. srpna 2001. Spolu s českým textem uvádíme i překlady do jazyků národnostních menšin, angličtiny a francouzštiny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty