Stránka byla přesunuta do archivu

11. 10. 2017 11:48

Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem programu je podpora vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Žádat mohou právnické osoby v souladu s usnesením vlády č. 504 ze dne 10. července 2017, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018, včetně škol, školských zařízení a vysokých škol, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin. Tuto činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, či dalšími příklady dokládajícími činnost žadatele alespoň jeden rok. Školy a školská zařízení, které se řídí při vzdělávání školními vzdělávacími programy, nemusí činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin prokazovat.

Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 6. listopadu 2017 do 15 hodin..

Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení: 21430_vyhlášení programu DP menšiny 2018.pdf.


Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí státní dotace v roce 2018.

Příloha č. 2 – Podrobný popis projektu (připojuje se k Žádosti v Příloze č. 1).

Příloha č. 3 – Podrobný rozpočet projektu (připojuje se k Žádosti v Příloze č. 1).

Více také na webu MŠMT.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X