Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

15. 6. 2010 16:30

Média a senioři

Doporučení zmocněnce vlády pro lidská práva a Výboru proti diskriminaci Rady vlády pro lidská práva

ZMOCNĚNEC PRO LIDSKÁ PRÁVA MICHAEL KOCÁB:

„Vyšší věk jednajících je bohužel často tím, co činí v médiích událost zajímavější, kurióznější, vhodnější pro zveřejnění – a to je ageismus. Nevhodně zpracované téma ale může přispívat k diskriminaci a sociální exkluzi seniorů. Je potřeba vnímat jako pozitivní, že senioři jsou ve většině případů aktivní lidé, což přispívá k dlouhověkosti naší společnosti.“

VÝBOR PROTI DISKRIMINACI DOPORUČUJE PRACOVNÍKŮM MÉDIÍ:
  1. Hledejte nová témata a rozšiřte varietu pokrývaných událostí. Aktivní senioři jsou pravidlem, nikoliv výjimkou.
  2. Reflektujte každodenní život seniorů, jejich aktivity, stížnosti i úspěchy.
  3. Diferencujte mezi jednotlivými aktéry - senioři jsou velice širokou a heterogenní skupinou.
  4. Pozor na generalizující stereotypní označení - vhodnější je individualizující přístup.
  5. Než uvedete údaj o chronologickém věku, uvažujte: je nezbytné jej uvádět? Přináší podstatnou informaci? Jak vypovídá o daném jedinci, jeho fyzické či mentální kondici, osobním či profesním životě?
  6. Vyvarujte se infantilizace seniorů nebo jejich dehonestace prostřednictvím nevhodných pojmenování; neužívejte pouze ze stylistických důvodů „alternativní“ označení aktérů jako např. babička, stařenka, děda apod.
  7. Usilujte o názorovou variabilitu citovaných mluvčích a zmiňovaných organizací; nechejte o události vypovídat konkrétní aktéry, jež se jí zúčastnili, využijte názory a optiku osob, jichž se přímo dotýká, a tak zvýšíte spektrum poskytovaných pohledů a vysvětlení prezentovaných událostí.
  8. Využijte komentář odborníků, kteří se tématům dlouhodobě věnují a mají pro ně obecnější vysvětlení.
PŘÍKLADY ŠPATNÉ PRAXE:

„Důchodci budou mít přes den co dělat. Začátkem března zahájí ve Znojmě činnost denní stacionář pro důchodce. Budovu bývalé mateřské školy bude zprvu navštěvovat asi dvacet klientů.“
Mladá fronta DNES: 27.12. 2004

„Důchodci v Brně se ztloukli holemi kvůli broskvím.“
Lidovky.cz, 11.8.2009

„Britská policie stíhá důchodce, kteří uhánějí na bruslích a kradou špunty.“
Novinky.cz, 5.4.2010

„Generační bitva o práci: Mladí versus důchodci“
Blesk, 10.2.2010

Vydáno ke Světovému dni proti násilí na starých lidech, 15.6.2010

Média a senioři - memorandum

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy