Pracovní skupina pro ochranu práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

29. 9. 2020 14:37

Pracovní skupina pro ochranu práv osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením (od 05/2021 nahrazena Výborem pro práva lidí ohrožených chudobou)

Připojené dokumenty