Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

22. 12. 2021 17:00

Rada vlády pro zdravotní rizika

Rada vlády pro zdravotní rizika je stálým iniciačním a poradním orgánem vlády. Jejím základním úkolem je řešit a reagovat veškeré situace související se zdravotním rizikem pro občany a území České republiky. Rada vlády pro zdravotní rizika byla zřízena usnesením vlády č. 813 ze dne 27. července 2020 a zrušna usnesením vlády č. 1190 ze dne 22. prosince 2021.

Zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika je důsledkem přetrvávající epidemie koronavoru Sars-CoV-2, způsobujícího nemoc covid-19, nicméně Rada bude působit i pro případ dalších podobných pandemických či podobných zdravotních rizik, ohrožujících obyvatelstvo České republiky. Úkolem Rady je zejména koordinace strategického přístupu v rámci jednotlivých zdravotních hrozeb, podpora Integrovanému centrálnímu řídicímu týmu, dohled nad činností Integrovaného centrálního řídicího týmu a prosazování opatření směřujících k eliminaci zdravotních hrozeb.

Členové Rady vlády pro zdravotní rizika

Předsedou Rady je předseda vlády, místopředsedy jsou ministr vnitra a ministr zdravotnictví. Dalšími členy jsou ministr obrany, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, zástupce Asociace krajů ČR, zástupce zdravotních pojišťoven a expert v oblasti epidemiologie.

Integrovaný centrální řídicí tým

Současně byl zřízen výkonný pracovní orgán Rady, Integrovaný centrální řídicí tým (ICŘT). V čele ICŘT je hlavní hygienička. Jeho úkolem je zajistit řízení a koordinaci opatření přijatých v rámci řešení příslušného  zdravotního rizika. ICŘT bude zabezpečovat operativní řízení, monitorování a vyhodnocování stavu realizace přijímaných opatření k zamezení šíření virového onemocnění z ohniska nákazy do dalších oblastí ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy