Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vláda schválila dne 14. března 2018 převedení činnosti sekretariátu Rady pro udržitelný rozvoj na Ministerstvo životního prostsředí.

Připojené dokumenty