Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

16. 12. 2009 8:48

Tisková zpráva - K mezinárodnímu dni proti násilí na ženách (25. listopadu 2009)