Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 6. 2009 13:19

Záznam ze zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 22. dubna 2009

Rada schválila plán práce na rok 2009 a výroční zprávu za rok 2008. Velmi diskutovanou otázkou bylo financování nestátních neziskových organizací. Vedoucí oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Mgr. Kateřina Manová seznámila členky a členy Rady se záměrem zákona o veřejně prospěšných organizacích.

Rada projednala a schválila návrhy na ustavení nových výborů:

1) Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách,

2) Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života,

3) Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice,

4) Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů.

Dále se Rada zabývala problematikou mediace v péči o děti, plněním resortních plánů pro prosazování rovných příležitostí žen a mužů na ministerstvu spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy.

Rada se rozhodla doporučit vládě rozšířit oblasti státní dotační politiky podporu nestátních neziskových organizací, které se zabývají rovnými příležitostmi žen a mužů a rozšířit v tomto ohledu pravomoci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X