Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výroční zprávy, publikace, metodiky

6. 4. 2022 20:00

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021

Zpráva předložená vládě dne 6. 4. 2022. Na souhrnnou zprávu o závislostech navazuje balíček tematických zpráv k jednotlivým oblastem politiky v oblasti závislostí.

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) o závislostním chování v České republice – komplexně shrnuje situaci v oblasti tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků, alkoholu, problematického užívání psychoaktivních léků, nelegálních drog a hazardního hraní v ČR.

Souhrnná zpráva o závislostech v České republice 2021 přináší souhrnné informace o fenoménu závislostí v celé šíři a obsahuje informace o trhu a nabídce, legislativním rámci, národní strategii a politice v oblasti závislostí, shrnuje informace z populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se dopadů užívání různých návykových látek a nelátkových závislostí i data týkající se léčby závislostí. Součástí zprávy jsou také doporučení, která mohou být dále rozpracována v rámci politiky v oblasti závislostí.

Souhrnná zpráva o závislostech 2021 byla projednána Poradním výborem pro sběr dat o závislostech a schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 22. března 2022 (formou per rollam). Poté byla zpráva předložena vládě ČR. Na program jednání vlády dne 6. dubna 2022 byla zařazena pod č. 349/22.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X