Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pro média

5. 10. 2010 13:25

RVKPP doporučuje vládě ČR zabývat se tristním stavem v oblasti financování drogové problematiky

Dne 5. října 2010 se konalo letos již 4. jednání Rady pro koordinaci protidrogové politiky /RVKPP/ v budově Úřadu vlády ČR. Klíčovým bodem jednání bylo schválení usnesení, kterým Rada doporučuje vládě ČR zabývat se tristním stavem v oblasti financování drogové problematiky, a to na nejbližším předpokládaném zasedání v termínu do 31. října 2010.

Rada vlády svým doporučením uznala oprávněnost diskuse nad změnami ve výši financování prevence a léčby drogových závislostí. Doporučené navýšení na následující 3 roky v částce cca 55 milionů korun zabezpečí podchycení nových trendů v oblasti drogové problematiky a práce s drogově závislými, ovšem stále ještě neumožní plnohodnotné fungování služeb v této oblasti.


„Česká republika je stále v červených číslech,“ upozorňuje na situaci výkonný místopředseda RVKPP a národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Vobořil úterní jednání zahájil v pověření premiéra a předsedy Rady Petra Nečase, který se z pracovních důvodů z jednání omluvil.

Jednání RVKPP se mimo jiné zabývalo Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 a Výroční zprávou o stavu ve věcech drog v roce 2009, kterou předložil Viktor Mravčík, ředitel Národního monitorovacího střediska. Akční plán definuje konkrétní aktivity a kroky v oblasti drog, které se plánují na tři roky a jsou v souladu s národní strategií. Rada schválila akční plán i výroční zprávu a doporučila oba dokumenty Vládě ČR k přijetí. V obou těchto dokumentech upozorňuje RVKPP na vážnou situaci ve stavu věcí drog, na zhoršení řady ukazatelů v zabezpečení péče o stávající klienty a zejména na nárůst počtu uživatelů drog.

„Je nastaven zastaralý systém financování a ve skutečnosti se jedná o dlouhodobě podfinancovaný stav oproti dalším zemím Evropské unie. Jak prokázaly různé studie v okolních vyspělých zemích jako je např. Anglie, Irsko či Švýcarsko se díky zdařile realizovaným programům dosáhlo markantních změn jak v úbytku počtu uživatelů drog, tak i v léčebných programech,“ dodává Vobořil.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X