Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pro média

19. 11. 2013 2:38

Léčba konopím je pro pacienty stále nedostupná

Praha, 14. listopadu 2013. Tisková zpráva.

Zavedení léčby konopím do lékařské praxe po přijetí zákona v dubnu 2013 nabírá zpoždění. Proto Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky požádala Národního protidrogového koordinátora, aby svolal pracovní skupinu, která má prověřit celý proces zavádění zákona do praxe. Z jednání vyplynulo, že je nutné podniknout ještě řadu administrativních a technických kroků. Hlavním cílem změny zákona, který platí již od dubna 2013, bylo zpřístupnit léčbu konopím českým pacientům a mimo jiné tak jasně oddělit léčebné využití konopí od zneužívání drog pro rekreační či jiné účely. Tak aby pacienti, kterým konopí prokazatelně pomáhá, nebyli odkázáni na nezákonné nakupování konopí na černém trhu. Léčebné užití konopí přitom podle celopopulační studie z r. 2012 přiznává více než půl miliónu dospělých Čechů.
Ve středu 13. listopadu proběhlo jednání Skupiny pro revizi postupu zavádění zákona pro léčbu konopí do praxe, kterou na svém zasedání 10. října ustavila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Pracovní skupina na svém včerejším jednání revidovala celý systém dostupnosti léčby konopím a identifikovala řadu klíčových bodů:

  • K tomu, aby bylo možné konopí předepisovat, je potřeba zajistit komunikaci centrálního úložiště elektronických receptů s registrem pro léčivé přípravky s omezením. Dne 7. listopadu 2013 Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) publikoval technický dokument, ve kterém jsou specifikovány parametry přístupu do registru léčivých přípravků s omezením. Nyní musí dojít k implementaci této funkcionality do softwarů používaných v lékařských ambulancích.
  • Povolení k nakládání, které je podmínkou k dovozu a distribuci léčebného konopí, dosud získali dva distributoři. Pokud si požádají a povolení dovozu konkrétních množství konkrétních šarží léčebného konopí, budou moci léčebné konopí do ČR dovézt a dále distribuovat do lékáren.
  • V rámci SÚKL byla zřízena Státní agentura pro konopí pro léčebné použití. Její hlavní náplní bude dohled nad legálním trhem s léčebným konopím od okamžiku, kdy se bude v ČR léčebné konopí pěstovat (1. duben 2014). Nyní mimo jiné zpracovala metodický pokyn pro lékaře a lékárníky, jak postupovat při předepisování a vydávání konopí indikovaným pacientům včetně komunikace s registrem léčivých přípravků s omezením.

Dále existuje řada sporných bodů, které ovšem nebrání uvedení celého systému do praxe, ale které mohou omezit dostupnost konopí pro konkrétní pacienty. Ty budou předmětem dalšího jednání skupiny. Jde o:

  • zákaz úhrady léčebného konopí ze zdravotního pojištění,
  • omezení výdeje léčebného konopí věkem,
  • omezení odbornosti lékařů, oprávněných konopí předepsat,
  • omezení pouze na čtyři specifické odrůdy konopí.

"Pokud jsme se ovšem shodli, že konopí je účinným lékem při některých typech onemocnění, pak bychom s ním měli zacházet jako s každým jiným lékem a umožnit k němu přístup pacientům, tak aby neměli důvod obracet se na černý trh. Apeluji na všechny úřady a státní instituce, ale také na lékaře a softwarové firmy, aby co nejdříve učinili všechny potřebné kroky ke spuštění a zavedení celého systému léčby konopím v ČR do praxe,“ dodává k navrhované úpravě národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.


Informace poskytuje:

Mgr. Jindřich Vobořil,Pg.Dip., tel. 725 805 865, e-mail: voboril.jindrich@vlada.cz
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D., tel. 724 202 410, e-mail: necas.vlastimil@vlada.cz


Doplňující informace:


Podoba zákona, který zavádí možnost léčby konopím v ČR, vychází z práce a závěrů společné pracovní skupiny sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Poslanecké sněmovny PČR pro legislativu a související předpisy upravující pěstování, zpracování, distribuci a použití netechnického konopí pro léčebné a výzkumné účely. Tato skupina byla ustavena v srpnu 2011 na základě pověření předsedy vlády ČR a pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové a národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Výsledkem společné pracovní skupiny je zákon (č. 50/2013 Sb.), který zavádí v ČR možnost léčby konopím.

 
Připojené plné znění tiskové zprávy obsahuje také přehled důležitých okamžiků a chronologii projednávání zákona.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty