Pro média

30. 4. 2013 14:33

SÚKL nepřiznal úhradu na léčebné konopí

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal opatření obecné povahy č. OOP 04-13 Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění se tak mj. nehradí konopí pro léčebné použití.

Omezení úhrady konopí pro léčebné účely  je uvedeno v části "Indikační omezení", bod 5, písm. c). Opatření dále obsahuje i námitky, které byly uplatněny proti tomuto omezení - nepřiznání úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění na léčebné konopí. Opatření OOP 04-13 "Stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků - magistraliter" je zveřejněno na stránkách SÚKL.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X