Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Expertní skupina k návrhu regulovaného trhu s konopím

25. 1. 2023 10:33

23.-27. leden 2023: jednají pracovní podskupiny

Pracovní podskupiny Expertní skupiny k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím jednají o možnostech úpravy regulovaného trhu s konopím v ČR.

Výstupy z těchto diskuzí projedná Expertní skupina k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím na jednání plánovaném na 2. únor 2023.

Pracovní podskupiny k dílčím okruhům připravovaného rámcového návrhu regulovaného trhu s konopím byly ustanoveny na jednání expertní skupiny v listopadu 2022.

Informace z dosavadních jednání Expertní skupiny jsou zveřejněny v tiskových zprávách:

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X