Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace pro rok 2021

29. 9. 2020 7:51

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Zásady schválené usnesením vlády č. 591 ze dne 1. června 2020.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen "Zásady ") jsou závazným předpisem pro ústřední orgány státní správy poskytující dotace NNO, a to již od roku 2001, kdy byly první Zásady schváleny vládou. Zásady ve znění z r. 2020 jsou zveřejněny na stránce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Zásady stanovují obecná pravidla, která sjednocují poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu nad požadavky rozpočtových pravidel. Cílem je, aby orgány státní správy poskytovaly dotace NNO podle jednotných pravidel, například pokud jde o možnosti spolufinancování dotace, termíny dotačního řízení apod. Zásady přispívají k transparentnosti a efektivnosti v oblasti poskytování dotací NNO ze státního rozpočtu.  Přílohou Zásad je smlouva o spolupráci. Předmětem smlouvy je rozvoj a podpora spolupráce mezi poskytovatelem dotace a organizací, která je dána zájmem poskytovatele na realizaci víceletého projektu. 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X