Stránka byla přesunuta do archivu

17. 9. 2013 14:50

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 21 dne 13. září 2013

Na jednání Komise dne 13. září 2013 bylo zařazeno 6 návrhů právních předpisů. Výsledek projednání je obsažen v připojené příloze.

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo zdravotnictví
 • č.j. 910/13

2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.

 • předkladatel: Ministerstvo zdravotnictví
 • č.j. 10956/2013-RSL

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • č.j. 888/13

4. Návrh vyhlášky o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

 •  předkladatel: Ministerstvo kultury
 • č.j. 11105/2013-RSL

5. Návrh vyhlášky o Programu statistických zjišťování na rok 2014

 • předkladatel: Český statistický úřad
 • č.j. 11622/13-RSL

Komise vzala na vědomí stanovisko schválené per rollam k návrhu:

6. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

 • předkladatel: Ministerstvo zdravotnictví
 • č.j.: 895/13

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X