Stránka byla přesunuta do archivu

27. 1. 2012

Seznam návrhů právních předpisů předkládaných v r. 2012 ministrem vnitra

 
 1. Návrh zákona o státním občanství České republiky
 2. Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě právních předpisů
 3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické tvorbě právních předpisů
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 5. Návrh zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 7. Návrh volebního zákona
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím volebního zákona
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 11. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých
 12. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2013
 13. Věcný záměr zákona o přestupcích a o řízení o nich
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

e-mailemFacebook   twitter