Odkazy

3. 6. 2024

Vláda České republiky

Instituce, která na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, volí a odvolává dva členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Zároveň Vláda České republiky volí předsedu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu z jí volených členů.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Prezident České republiky

Na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje a odvolává jednoho člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Instituce, která na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, volí a odvolává dva členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Senát Parlamentu České republiky

Instituce, která na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, volí a odvolává dva členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Oddělení vydávání osvědčení a správních agend v Odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany České republiky

Správní orgán vykonávající působnost v řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, v prvním stupni.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Archiv bezpečnostních složek

Instituce poskytující v rámci řízení podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, obligatorně odborná stanoviska k jednotlivým řízením včetně kopií archivních dokumentů.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Ústav pro studium totalitních režimů

Instituce poskytující v rámci řízení podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, na vyžádání odborná stanoviska k jednotlivým řízením.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů proti komunismu

Instituce poskytující v rámci řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, na vyžádání kopie archivních dokumentů, které dále slouží jako podklady pro řízení.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Národní archiv

Instituce poskytující v rámci řízení podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, na vyžádání kopie archivních dokumentů, které dále slouží jako podklady pro řízení.

celý text zprávy

3. 6. 2024

Ústav pamäti národa

Partnerská instituce zabývající se obdobnou agendou na Slovensku, přičemž na vyžádání rovněž poskytuje odborná stanoviska nebo kopie archivních dokumentů v souvislosti s jednotlivými řízeními podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů.

celý text zprávy