Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

9. 6. 2011 16:00

NERV: Boj proti korupci

Ve čtvrtek 9. června 2011 proběhla prezentace výstupů pracovní skupiny pro boj s korupcí za účasti garanta skupiny Pavla Kohouta a dalších členů a spolupracovníků NERV. Prezentace se uskutečnila na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Představena byla publikace pracovní skupiny pro boj proti korupci, která shrnuje veškeré výstupy této pracovní skupiny. Pavel Kohout, editor sborníku, ve své úvodní kapitole popsal 5 zásadních současných problémů a navrhnul také 5 nástrojů, které mohou problémy systémově řešit.

Nástroje pro eliminaci korupce jsou následující:
  1. Omezit veřejné výdaje na principu absolutní nezbytnosti.
  2. Zavést mechanismus schvalování na principu odbornosti.
  3. Odstranit konflikty zájmů na principu analýzy vzájemných vztahů.
  4. Zavést kontroly kvality na principu fyzických zkoušek.
  5. Veřejné soutěže, elektronické aukce, transparence veřejných zakázek, zrušení akcií na doručitele, ochrana „whistleblowerů“, omezení podlimitních zakázek, zákon o státní službě... atd.

V publikaci je 12 kapitol, které se věnují různým způsobům omezení prostoru korupce ve státní správě. Autoři se zaměřili na různé oblasti, kde lze bojovat proti korupci systémově a za využití ekonomických nástrojů.

Ve své části docent Jan Pavel s Pavlem Kohoutem navrhují 14 bodů, jak lze upravit zásady zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek, aby byly transparentnější, levnější (ovšem bez poklesu kvality) a obecně efektivnější.

Miloslava Pošvářová se ve studii zaměřuje na důsledky korupce na kvalitu pozemních komunikací.

Autoři Jan Novotný, Tomáš Lichard a Ján Palguta se věnují mimo jiné mezinárodnímu srovnání korupce. Ján Palguta v následujících kapitolách podává konkrétní návrhy na zvyšování hospodárnosti u infrastrukturních staveb.

Adriana Krnáčová popisuje možnosti efektivního využití elektronických technologií v oblasti veřejných zakázek.

Ekonom Aleš Michl představil nástroj pro zlepšení transparentnsoti celé stání správy – rozklikávací rozpočet (www.rozklikavacirozpocet.cz).

Petr Cibulka se věnoval úkolům NKÚ v boji proti korupci a autoři Jana Chvalkovská, Petr Janský a Jiří Skuhrovec aplikovali své dosavadní výstupy (zIndex, návrhy na zlepšení legislativy) na oblast boje proti korupci. Michal Paulus analyzoval možná opatření v oblasti PPP projektů. Tomáš Sedláček zahrnul do publikace stručný manuál, jak má postupovat například obec, která chce být transparentní.

Publikaci je možné volně stáhnout zde v připojených souborech.

Obsah:

Kapitola 1
Jak ušetřit desítky miliard ročně a získat přízeň voličů
Autor: Pavel Kohout

Kapitola 2
Veřejné zakázky
Autor: Jan Pavel, Pavel Kohout

Kapitola 3
Korupce a její důsledky na kvalitu staveb pozemních komunikací
Závěrečná zpráva
Autorka: Miloslava Pošvářová a kolektiv autorů

Kapitola 4
Korupce: Nejen fiskální problém a jeho řešení
Autoři: Jan Novotný, Tomáš Lichard a Ján Palguta

Kapitola 5
Náměty ke zvyšování hospodárnosti u dopravních
infrastrukturních staveb
Autor: Ján Palguta

Kapitola 6
Zjednodušovat si život (ve zjednodušeném řízení)?
Autor: Ján Palguta

Kapitola 7
Zprůhlednění procesů zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek
jako součásti egovernmentu.
Autorka: Adriana Krnáčová

Kapitola 8
Odkud začít reformy? Rozklikávací rozpočet!
Autor: Aleš Michl

Kapitola 9
NKÚ musí mít pravomoc kontrolovat státem vlastněné akciové společnosti
Autor: Petr Cibulka

Kapitola 10
CIA, zIndex a další nástroje prevence korupce (nejen) v legislativě
Autoři: Jana Chvalkovská, Petr Janský a Jiří Skuhrovec

Kapitola 11
Public Private Partnership
Autor: Michal Paulus

Kapitola 12
Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek:
Stručný manuál a příloha Vnitřní směrnice
Garant kapitoly: Tomáš Sedláček

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy