Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

20. 5. 2009 8:00

Máme řešení - Národní protikrizový plán vlády

Ekonomická krize nevznikla v České republice. A také neskončí, dokud se neobnoví světová poptávka. Vláda Mirka Topolánka ve spolupráci s předními ekonomickými odborníky NERV připravila řešení, která pomohou občanům a firmám přestát těžkou dobu.

Zaměstnanec / Employee

Zaměstnanec

Vláda umožnila podnikům využít prostředky z Evropského sociálního fondu k rekvalifikaci. Firmy mohou místo propouštění své pracovníky poslat na školení a mzdu za ně v takovém případě uhradí stát.

Prostředky z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí použilo k vytvoření programů vzdělávání a školení zaměstnanců. Opatření v podobě průběžných výzev umožňují podnikům obdržet dotaci až na 80 % mzdy zaměstnance včetně příslušných odvodů, maximálně do výše trojnásobku minimální mzdy. V době odstávky výroby se pak zaměstnanci mohou zúčastňovat kurzů, které povedou ke zvýšení jejich kvalifikace, vzdělání a kompetencí na trhu práce, včetně jazykových a počítačových kurzů. Toto opatření umožní podnikům přečkat období, kdy mají snížené objednávky, bez masivního propouštění zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/6565.

Pokud patříte mezi zaměstnance ohrožené propouštěním, zajímejte se o tuto možnost u svého zaměstnavatele.

Podnik / Company

Podnik

Zákon navržený vládou rapidně zrychlí odpisy. V 1. skupině ze tří na jeden rok. Ve 2. skupině z pěti roků na dva. Tímto podnikům a živnostníkům zvýšíme prostředky na účtu až o 9 miliard, což jim v době recese přinese peníze na investice i běžný provoz.

Cílem návrhu je stimulace daňových poplatníků k pořízení hmotného majetku zařazeného v prvních dvou odpisových skupinách (např. nejrůznější stroje pro stavebnictví, zemědělství, obráběcí stroje, zařízení nebo kancelářská technika). Zkrácení doby odpisování se bude týkat hmotného majetku pořízeného od 1.1.2009 do 30.6.2010.

  • V první odpisové skupině: doba odpisování bude zkrácena ze 3 let na 1 rok (k plnému odpisu pořízeného majetku dojde v období 12-ti měsíců)

  • V druhé odpisové skupině: doba odpisování bude zkrácena z 5 let na 2 roky (roční odpisová sazba pro první rok odpisování ve výši 60 %, pro druhý rok ve výši 40 %)

Živnostník / Self-employed

Živnostník

Živnostníci a firmy, které zaměstnávají maximálně pět zaměstnanců, nemusí v roce 2009 odvádět zálohy na daň. Uspořené peníze tak mohou použít k překonání výpadku objednávek či k investicím do strojů a nářadí.

Fyzickým osobám s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnickým osobám, které zaměstnávají maximálně 5 osob, byla zrušena povinnost daň z příjmů fyzických a právnických osob zálohovat, a to u záloh splatných v průběhu kalendářního roku 2009.

Spolu se zrychlením odpisů tak byla výrazně podpořena možnost nakládání s likvidními prostředky v průběhu roku a financování potřebných investic pro rozvoj podnikatelské činnosti. Podrobnosti vám poskytne váš správce daně.

Důchodce / Pensioner

Důchodce

Vláda od svého nástupu zvyšovala reálnou hodnotu důchodů rychleji než v předchozích osmi letech. Díky rozumnému hospodaření kabinetu si Česká republika může dovolit udržet vysokou hodnotu důchodů i v časech krize. Na rozdíl od jiných zemí, které se vinou populistické politiky ocitly na pokraji bankrotu a byly nuceny radikálně snížit vyplácené důchody. My jsme naopak schopni garantovat, že na penzisty krize vůbec nedopadne.

Více informací naleznete zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy