Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ing. Pavel Kysilka, CSc.

Pavel Kysilka

předseda představenstva a generální ředitel České spořitelny

Pavel Kysilka se narodil 5. září 1958. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde od roku 1982 pracoval jako asistent. V letech 1986 – 90 působil v Ekonomickém ústavu ČSAV a podílel se na řadě publikací zaměřených na transformaci, např. Československo na rozcestí.

V roce 1990 se stal proděkanem pro vědu na národohospodářské fakultě VŠE, v roce 1991 se stal poradcem ministra pro ekonomickou politiku. Vedl projekty podpory malých a středních firem a založení Českomoravské záruční a rozvojové banky. V roce 1992 byl jmenován členem bankovní rady Státní banky Československé. Vedl přípravu a realizaci zavedení české koruny a měnové odluky od Slovenska. V roce 1993 byl jmenován viceguvernérem ČNB, v roce 1998 byl výkonným guvernérem.

V letech 1994 – 97 působil jako expert Mezinárodního měnového fondu a podílel se na zavedení národních měn v řadě východoevropských a středoasijských zemí. V 90. letech byl prezidentem České společnosti ekonomické, členem presidia Fondu národního majetku. Kromě toho působil jako člen Rady Národního divadla a prezident Klubu Formule 1 v ČR.

V současnosti je členem představenstva a náměstkem generálního ředitele České spořitelny, odpovídá za bankovní provoz (operations), IT, strategické a ekonomické analýzy a EU kancelář. Je členem správní rady Vysoké školy ekonomické a správní rady hudebního festivalu Smetanova Litomyšl.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter