Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ing. Jiří Rusnok

Jiří Rusnok

předseda představenstva a generální ředitel ING PF, a.s.

Jiří Rusnok se narodil 16. října 1960. Ukončil studium na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze. Svou profesní kariéru začal v odboru dlouhodobých výhledů na Státní plánovací komisi. Později působil na Federálním ministerstvu pro strategické plánovaní a Federálním ministerstvu práce a sociálních věcí. Následně pracoval v Českomoravské konfederaci odborových svazů, kde pracoval šest let jako poradce a vedoucí sociálně-ekonomického oddělení.

Od srpna 1998 zastával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí, od dubna 2001 do července 2002 byl ministrem financí ČR a do března 2003 ministrem průmyslu a obchodu ČR. Opakovaně vykonával funkci presidenta Asociace penzijních fondů České republiky, nyní je členem prezídia. Současně je předsedou představenstva a generálním ředitelem ING PF, a.s.. V letech 2006-2009 byl předsedou Výboru pro finanční trh, poradního orgánu bankovní rady ČNB. Od roku 2009 je prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter