Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

5. 8. 2013 9:42

Rozhovor s Petrem Zahradníkem

Chybí nám vize, co vlastně jako země chceme

Petr Zahradník* Když jsme vstupovali do EU, prohlašovali čeští politici, že v Bruselu nenecháme ani euro. Po několika letech hrozí, že v evropských fondech necháme miliardy. To za situace, kdy sháníme do rozpočtů a na investice každou korunu. Kde je příčina?

Část minulé politické reprezentace se k fondům stavěla jako k nutnému zlu, nebyla to pro ni nikdy priorita. S fondy se hospodařilo stylem, když už je tu máme, tak s tím nějak naložíme, je nám ale jedno jak. Část příjemců, ale těch, kteří využití evropských peněz zprostředkovávali, se snažila využít peníze ve svůj vlastní prospěch, nikoli podle představ Evropské komise, ale ani podle Národního strategického referenčního rámce České republiky. To v Unii nevzbudilo nadšení.

* Unie od počátku prohlašovala, že využití fondů bude kontrolovat. Proč se přes toto včasné upozornění objevily případy zneužití fondů?

Příjemci dotací se uchlácholili, že v době, kdy nakládali s unijními prostředky nikoli podle pravidel, ale podle svých přání, žádná kontrola, natož trest nepřišly. Pak byli překvapeni, když za pět let kontrola přišla a žádá nikoli po nich, ale po řídicích orgánech, aby Evropské komisi peníze vrátily, a oni byli potrestáni. Ne vždy motivem prohřešků ale bylo rozkradení. Problémy s využitím dotací byly spíše zrcadlem toho, jak se v České republice zachází s veřejnými prostředky. Lidé se k evropským prostředkům chovají tak, jak byli zvyklí zacházet s veřejnými financemi z domova. Věřili, že papír snese všechno, předraženou zakázku, neprovedené práce. Že hlášení je rozhodující a v reálu může být všechno jinak. Na druhou stranu nelze vytvářet dojem, že je vše zneužito, část evropských peněz, které nebyly vždy správně využity, může podle odhadu představovat 10 až 15 procent. Většina peněz je využívána v souladu s pravidly. Tím ale neříkám, že tam nejsou nesmyslné projekty, kdy je vše formálně v pořádku, ale projekt nikomu nepřispívá, jen zvyšuje koupěschopnost příjemce.

* Nebyl problém v tom, že u nás z evropských fondů podporujeme prakticky úplně všechno?

Souhlasím. Kdybychom se před deseti lety rozhodli, že velkorysou evropskou podporu věnujeme třem čtyřem klíčovým tématům, mohlo to také vypadat jinak. V Portugalsku, Španělsku například peníze využili na velkorysou výstavbu sítě silnic, vysokorychlostních železnic. U nás se obrovské peníze rozdrobily. Navíc podporou desítek tisíc projektů se zvýšila náročnost na administraci, kontrolu.

* Proč, když bylo jasné, že administraci projektů není v silách nevýkonné státní správy zvládnout, se nevyužily unijní prostředky technické podpory na přijetí potřebných pracovníků?

Je pro mne rovněž záhadou, že když řídicí orgány zjistily, že žádosti, které jsou skutečně administrativně náročné, nestačí zpracovat, z těchto prostředků nepřijaly potřebné pracovníky.

* Problémy s unijními fondy ukázaly ještě jeden nešvar – chybějí nám rozvojové projekty, vize, kam by se měly obce, města a stát vůbec v dalších letech ubírat.

Je pravda, že když z různých důvodů neprojde jeden projekt, zjistí se, že druhý kvalitní už nemáme. Nemohu nevzpomenout Tomáše Baťu, který měl vždy představu, kam by se technicky, projektově měla ubírat jeho firma, plánoval dálnice, splavný vodní kanál, vzdělávání zaměstnanců. Měl v předstihu připraveny i projekty. Ta vize chybí, projekty také. Ale na druhé straně nelze říci, že využití evropských fondů byl totální krach. Hodně se postavilo, změnilo, fondy přispěly ke zvýšení HDP, změnila se tvář měst. Od amatérismu, improvizace jsme se posunuli k tomu, že dokážeme připravit řadu úspěšných projektů. To uplynulé období nebylo rozhodně ztracené, i když lichotivé pro nás také nebylo.

 

Publikováno v Právu, 5.8.2013

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy