Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 3. 2011 10:31

Rozhovor s Miroslavem Zámečníkem: NERV nekončí, nikdo odejít nechce

Hlavním úkolem Národní ekonomické rady vlády (NERV) nyní bude upozorňovat na to, co by ve vládních návrzích nemělo chybět a na co by se nemělo zapomenout, říká Miroslav Zámečník, ekonom a člen NERV.

* LN Někteří členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) byli nespokojeni s tím, že vláda málo respektuje jejich návrhy, někteří dokonce chtěli radu opustit. I vy jste chtěl odejít?

Nevzpomínám si, že bych řekl, že zvažuji odchod. Já jsem řekl, že si kladu otázku, nakolik je NERV užitečný.

* LN Mluvili jste na pondělním zasedání NERV o této rozpačitosti ze smyslu své činnosti se zástupci vlády?

Ano, v pondělí byl takzvaný velký NERV, kdy se sešla celá skupina spolu s ekonomickými ministry a probírali jsme veřejné finance, pravidla rozpočtové odpovědnosti a institucionálního zabezpečení a to, jak by mohla fungovat Národní rozpočtová rada. Poté jsme v bodu různé nakousli i tuto otázku. Premiér Nečas řekl, že alternativní názory respektuje a že si naši práci cení. Pokud vládní návrhy nekopírují doporučení NERV, neznamená to ještě, že nebyla studována, ovšem politický proces nemusí vyústit v ideální, ale kompromisní řešení.

* LN Co se tedy od NERV čeká do budoucna?

Na to se pana premiéra na zasedání NERV ptal kolega. NERV by měl podle názoru premiéra posuzovat jednotlivé legislativní návrhy tak, jak je bude vláda připravovat. Nebudeme je posuzovat z právního hlediska, ale v úrovni jejich věcného záměru. Budeme upozorňovat na to, co by tam mělo být a na co by se nemělo zapomenout.

* LN NERV tedy bude pokračovat dále a nikdo ho neopustí?

Ta pondělní diskuse byla dobrá a nikdo na zasedání neříkal, že NERV nemá smysl. Nikdo neříkal ani to, že by z tohoto poradního orgánu chtěl vystoupit.

* LN Takže teď si již nekladete otázku, nakolik je NERV užitečný?

No, já si ji položím znovu, až uvidím detailní „technické“ řešení k druhému, fondovému pilíři. Na NERV nás bylo několik, kteří jsme zdůrazňovali potřebu vzniku „státního“ fondu a tzv. slepého trustu, jehož smyslem je zamezit marketingu prostřednictvím dealerů. Pojištěnci, kteří by z jakéhokoli důvodu nechtěli svěřit svoje prostředky soukromým fondům, by je mohli vložit do státního fondu s velmi nízkými poplatky. Zároveň by to byl velmi diverzifikovaný fond životního cyklu, který by investoval do cenných papírů po celém světě. Složení portfolia by se měnilo podle věkové struktury pojištěnců. Mladí lidé by měli skoro vše v akciích, které v dlouhém horizontu dávají lepší zhodnocení, a s rostoucím věkem by se v portfoliu zvyšovala váha bezpečných instrumentů. Takto je nastaven ve Švédsku „defaultní fond“ AP7. Švédové to vyřešili opravdu elegantně a je to pro nás následováníhodný vzor. Pokud jde o správce, například v Norsku jejich fond spravuje speciální divize národní banky. Zase dobré řešení.

* LN Bude vám vláda dávat návrhy legislativy předtím, nebo současně s tím, jak je bude představovat veřejnosti?

V ideálním stavu by to bylo před tím, než se návrhy zveřejní, abychom se vyhnuli opakování nedávných výhrad některých členů NERV vůči penzijní reformě. Bude jen dobře, pokud se podaří návrhy připravit kvalitně a prezentovat je konzistentně jako vyváženější pozici.

* LN Máte již nějaký termín, kdy by se k vám měly dostat první návrhy?

O tom se nemluvilo. Návrhy budeme dostávat tak, jak je bude vláda připravovat.

* LN První krok, který vláda v oblasti penzijní reformy schválila, je zvýšení spodní sazby DPH. Zajištění financování je jistě důležité, ale byl tento postup rozumný například i s ohledem na to, že ministr Julínek začal zdravotnickou reformu zavedením poplatků a reforma se nepovedla?

Já nejsem poradce na politický marketing. Já tyto věci vnímám jako každý člověk a samozřejmě že to vzbuzuje rozpaky nad tím, jak je rozmyšlena celá taktika a strategie. Myslím, že vláda poznala i na vlastní kůži, že když nepředloží vnitřně konzistentní a dopracovaný projekt, pak se jí do návrhu začnou mnozí nabourávat s připomínkami, na které často ani nejsou dopracované odpovědi, a působí to hrozně rozpačitě.

* LN Od této vlády si mnoho lidí hodně slibovalo, zatím však budí spíše rozpaky, například při rychlé změně v nastavení DPH. Myslíte, že tato vláda je dost odvážná na to, aby udělala natolik razantní kroky, které by vedly ke skutečné reformě penzí?

Valná část stabilizace penzijního systému se přeci musí odehrávat v prvním pilíři právě přes parametrické změny a to prošlo úplně nepovšimnuto. Ale je pravda, že jsme všichni očekávali, že vláda bude koherentnější tým a bude mít trochu jiný tah na bránu. Ukazuje se ale, že některé koaliční strany mají své vnitřní problémy a Věci veřejné zase přehodnotily svoji politickou orientaci. Když to uděláte na ideové konferenci půl roku po volbách, pak to samozřejmě koalici ovlivní. Určitě by ale pomohlo, kdyby se už nahromadily všechny jednotlivé reformní prvky a zkusily se dát dohromady tak, aby měly nějakou vnitřní logiku. Dokud neznáte kontury daňové reformy, tak se vám reforma zdravotnictví a reforma penzí nedělá úplně dobře. Vláda provázala reformu penzí s DPH, ale existují i jiné daňové zdroje a systém se dá nakalibrovat i trochu jinak a přitom stále může být fiskálně udržitelný. To je ale cena za to, že pokrok je v jednotlivých oblastech různě rychlý. Existuje tu ohromný tlak na vládu, aby něco ukázala, aby se rychle předvedla. Riskuje přitom, že se sice předvede rychle, ale vzájemně nekoordinovaně, to je skoro nevyhnutelné.

* LN Jste i předseda dozorčí rady kontroverzního podniku Lesy ČR. Ministr zemědělství nechal v této firmě udělat několik auditů. Jak dopadly?

Audity zatím proběhly dva. Členové dozorčí rady se mohli s jejich kompletními závěry seznámit. Já jsem je oba pečlivě prostudoval. Jeden z nich je embargovaný a nelze hovořit o jeho závěrech. Ten druhý popisoval obecně, bez konkrétních osob a čísel, proces zadávání veřejných zakázek. Tato jeho část byla zveřejněna i na webových stránkách Lesů ČR. A pokud jde o tu kontroverznost, připomínám, že Lesy ČR měly rekordní zisk.

* LNA z auditu vyplývá, že vše probíhalo podle pravidel?

Bylo v něm řečeno, že se nestala zásadní pochybení a že podnik respektuje českou legislativu. Zároveň však doporučuje určitá opatření, která by se měla implementovat. To vedlo ministerstvo zemědělství k tomu, aby zadalo další, tzv. protikorupční audit. Ten má dále rozpracovat závěry předchozího auditu. Má také identifikovat slabá místa a doporučit, jak se jich zbavit.

* LN Kdy budou výsledky protikorupčního auditu?

Já mám přímé zadání zabývat se transparentností připravovaného velkého tendru a nastavení kontrolního mechanismu formou ukládacího dopisu od ministra zemědělství a mám i povinnosti jako člen dozorčí rady, ale bližší informace o postupu protikorupčního auditu a o tom, kdy budou k dispozici jeho výsledky, nemám, protože jeho zadavatelem nebyly Lesy ČR.

* LN Může z protikorupčního nebo druhého, zatím tajného, auditu vzejít nějaké trestní oznámení nebo žaloba o náhradu škody?

O tom nemohu mluvit.

* LN Několik organizací ve čtvrtek požádalo ministra zemědělství, aby odložil vypsání dlouhodobých tendrů a dále s nimi diskutoval nad pravidly, podle kterých mají být vypsány. Dovedete si představit, že tendry nebudou vypsány do konce března, ale až v červnu, jak to žádají?

To by ale znamenalo, že opět nastane problém se zajištěním dříví a s přebíráním smluvních územních jednotek vítěznými soutěžiteli jako letos. Myslím, že přijetím Dřevěné knihy se nestalo nic fatálního kromě toho, že se má přejít na pětiletý, klouzavý senátní systém.

* LN Na přípravě dlouhodobých tendrů se má jako poradce podílet i Transparency International. Dohodla se ve středu konkrétní forma spolupráce?

Monitoring celého procesu velkého tendru ze strany Transparency International chce dozorčí rada, chce ji ministerstvo zemědělství a chce ji i pan premiér. Trasparency International je tam od samého začátku proto, aby mohla dávat své připomínky k zadávací dokumentaci. Dvakrát týdně se budou zástupci Transparency International scházet s lidmi, kteří mají vypsání tendrů v Lesích ČR na starosti a kteří budou odstavec za odstavcem vypořádávat připomínky a průběžně informovat ministerstvo i dozorčí radu. Nakonec dají ministerstvu, vedení Lesů i dozorčí radě konečné stanovisko.

* LN Průběžně jsou některé aspekty toho tendru konzultovány i s ÚOHS.

Ano, to je paralelní proces.

* LN Potom by výsledkem měl být nejlepší tendr, který Lesy ČR vypsaly za dobu své existence.

Ano, to je jasné zadání. Ale jednoroční tendr na letošní rok byl zcela transparentní a soutěžilo se v něm pouze cenou, ale způsobil určité technické problémy kvůli tomu, že s jeho vypsáním se muselo zcela logicky počkat až na úpravu zákona o veřejných zakázkách. Ve velkém tendru jde o to, aby na jeho přípravu a realizaci bylo dost času a s vítězi se podařilo uzavřít smlouvy v potřebném časovém předstihu.

* LN Myslíte, že tento tendr se může stát prvním, u kterého se nikdo neodvolá?

Představa, že by se nikdo neodvolal, není z tohoto světa.

* LN Ale ÚOHS by jim neměl dát za pravdu.

Proto jsou všechny konzultace vedeny průběžně, aby tento tendr byl vnímaný jako naprosto korektní soutěž.

 

Publikováno v LN, 19.3.2011

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy