Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 7. 2013 10:18

Petr Zahradník: Víceletý finanční rámec EU blíže svému schválení

Je již skutečně nejvyšší čas udělit zelenou přijetí klíčového rozpočtového dokumentu EU, Víceletého rozpočtového rámce.

Petr ZahradníkJe již skutečně nejvyšší čas udělit zelenou přijetí klíčového rozpočtového dokumentu EU, Víceletého rozpočtového rámce, z jehož výdajů jsou financovány dvě nejpodstatnější kapitoly kohezní politika, která rozděluje strukturální fondy EU, a obecněji opatření na podporu konkurenceschopnosti evropské ekonomiky; tu druhou kapitolu tvoří pak výdaje na společnou zemědělskou politiku a rozvoj venkova. V součtu tyto dvě kapitoly tvoří 90 % výdajů rozpočtového rámce, který je sestavován na sedmileté období, v daném případě na období 2014 - 2020.

Vzhledem k tomu, že záhy začínáme druhou polovinu roku 2013, je vskutku na čase pohnout se schválením klíčového dokumentu, na kterém závisejí přípravné práce na využívání těchto zdrojů v již 28 členských státech EU (Chorvatska se již bude Evropský rozpočet rovněž týkat).

Evropský rozpočet a jeho rámec je svým způsobem specifický; přerozděluje “pouze“ 1 % unijního HDP (na národní úrovni činí míra přerozdělování 42 % HDP v průměru) a jeho výdaje míří na oblasti velmi rozdílné od rozpočtů národních. Přesto řada států, zejména těch chudších a podrozvinutých, na příspěvky z Evropského rozpočtu spoléhá. Kupříkladu Česká republika v loňském roce získala čistý přínos z tohoto zdroje ve výši až 2 % svého HDP, což v čase hluboké recese není vůbec zanedbatelné.

Je tedy dobré, že Evropský parlament pozvolna nalézá společnou cestu s názory členských států, jež by následně (zřejmě v pozdním létě) měla vést ke konečnému schválení tohoto dokumentu, na jehož základě by i členské státy získaly dostatečnou jistotu pro vlastní přípravu na optimální čerpání.

 

Publikováno na DůmFinancí.cz, 9.7.2013

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy