Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

13. 11. 2013 15:50

Petr Zahradník ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jak a kdo bude radit druhé nejsilnější politické straně v Česku?

Petr ZahradníkMartin VESELOVSKÝ, moderátor:
Začíná Dvacet minut. Ekonom a čerstvě i člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO Petr Zahradník. Dobré odpoledne.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Dobré odpoledne přeji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Než se dostaneme k hnutí ANO a řekněme k rádcovství, tak buďme chvíli aktuální. Česká národní banka po více než desetiletí, konkrétně po 11 letech začala intervenovat na devizovém trhu s cílem oslabit korunu a zvýšit inflaci. Komerční banky to komentují jako velice překvapivý krok, máte představu proč, nebo je to i pro vás překvapivé, pane Zahradníku,

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Já si myslím, že pro mě osobně to tedy překvapivé vůbec není. Já jsem už několik let razil názor, že dokud evropská ekonomika nebude v dobré kondici a v jejím rámci ekonomika České republiky dokonce ještě v horší kondici, tak prostě v uvozovkách nemáme nárok na to, abychom měli nějaký výrazně silný kurz naší měny vůči euru. Přestože se na první pohled může zdát i ve světle včerejších dat o zahraničním obchodu, že, který vykázal opět výrazný přebytek, že by naše měna měla spíše tendovat k posílení, tak si myslím, že právě v té dané kondici udělat něco s kurzem má stimulační charakter. S měnovými podmínkami vnitřními už v podstatě nic dělat nemůžeme. Úrokové sazby jsou blízké nule. Inflace, respektive inflační výhled je velmi příznivý před rokem, přede dvěma, kdy inflace převýšila i 3 %, tak samozřejmě k tomuto kroku nebylo možné přistoupit, ale ona a nelze Českou národní banku obviňovat z takzvaných soutěživých devalvací, což byla praxe řekněme devadesátých let a předcházejícího období, kdy některé země si právě díky v uvozovkách umělém změkčování kurzového prostředí zlepšovaly konkurenceschopnost v České republice, to není obvyklé, tak myslím si, že za prvé to dodá vývozní stimul. Za druhé to může zvýšit atraktivnost aktiv České republice pro zahraniční investory, kteří nepřicházejí noví. A za třetí si myslím, že to může mít vliv i z hlediska strukturálního, z hlediska toho, že se tím bude na jedné straně stimulovat domácí výroba, protože import tím bude zdražen. Dovozy jak spotřebitelské, tak investiční budou dražší a vytváří se tím jakýsi ochranný polštář i pro tuzemské výrobce a pro tuzemské spotřebitele.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, bylo to včas? Vy sám jste říkal, že už několik let vlastně mluvíme o tom, že by něco takového měla Česká národní banka udělat, tak bylo to v pravou chvíli?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Já si myslím, že to bylo z pohledu České národní banky, jejíž prvotním cílem je měnová stabilita včas, protože předchozímu učinění tohoto kroku bránila právě vyšší inflace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Inflace.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Ta teďka v současné době konverguje okolo 1 %, jak pan guvernér zmínil krátkodobý výhled, zřejmě bude minimálně stabilní, možná ještě klesající a díky tomuto parametru si myslím, že to asi bylo včas. Z hlediska dynamické, z hlediska výkonnostní i z hlediska strukturální si myslím, že k tomuto kroku bylo možné přistoupit i řekněme o 2, 3 roky dříve, ale jak říkám, inflační parametry tomu bránily.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Česká národní banka minimálně podle té tiskové zprávy, kterou vydala, hodlá intervenovat tak, aby se, aby kurz mezi korunou a eurem řekněme plul někde poblíž 27 korun za 1 euro. Co to je za hodnotu z vašeho pohledu, proč zrovna taková hodnota?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Když se podíváme na nejsilnější hodnotu, kterou koruna vůči euru vykázala někdy v letech 2007 nebo přelom roku 2007 2008, tak atakovala úroveň 23. V té době byly podepisovány zejména ze strany exportérů nejrůznější trutnovské a jiné výzvy o tom, že kurzové podmínky likvidují český export. Když bylo euro v roce 99 spuštěno, v té době byl kurz naší měny vůči euru nějakých 37. Dokonce v té následně krátce, následně poté koruna ještě mírně oslabila. Jinými slovy z historického pohledu i těch 27, z krátkého historického pohledu necelých 15 let těch 27 je spíše silnější hodnota, nicméně nikoliv tak restriktivní, jako v tom těsně předkrizovém období a v podstatě asi je to opravdu jakási rovnovážná úroveň mezi, mezi tím, aby nedocházelo na jedné straně k oslabování konkurenceschopnosti z hlediska exportu, na druhé straně, aby opravdu docházelo k vytváření podmínek pro na jedné straně životaschopný export, na druhé straně, aby se například prováděla ta takzvaná importní substituce, to znamená to, aby se nedovážely věci ze zahraničí, které by za jiných podmínek se v České republice daly vyrobit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak tolik k aktuálnímu tématu k intervenci na devizovém trhu ze strany centrální tedy České národní banky. Hostem Dvaceti minut je ekonom Petr Zahradník. A mě zajímá, proč jste vlastně přijal to členství nebo tu práci v poradním orgánu, který se jmenuje Rada ekonomických poradců hnutí ANO?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Proč jsem ji přijal. Odpověď bude asi křišťálově prozaická, protože, když jsem se někdy před rokem a půl vydal jaksi na volnou profesní nohu, tak jsem říkal, že je, nebo sám sobě jsem si říkal, že je hříchem odmítat pracovní příležitosti, které se člověku nabízejí, a dokonce si myslím, že právě konkrétně ze strany hnutí ANO jsem to považoval za pracovní příležitost řekněme spíše exkluzivního charakteru nebo ne úplně obvyklého charakteru. Věc číslo dvě je, že jsem byl, nebo vlastně ještě stále jsem, protože nás nikdo jaksi oficiálně neodvolal, téměř 5 let členem Národní ekonomické rady vlády, kde přes nejrůznější řekněme různým způsobem kritizované procesy si myslím, že ta rada splnila do jisté míry svůj smysl a přiznám se, že členstvím v té radě REP hnutí ANO vnímám jako jistou kontinuitu vůči Národní ekonomické rady vlády z toho obsahového pohledu a že možná i jaksi v duchu doufám, že třeba toto může být zárodkem nějaké budoucí národní ekonomické rady.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chtěl bych si, pane Zahradníku, ještě vyjasnit jednu věc, vy a vaši kolegové v tom REPu pracujete pro hnutí ANO, pracujete, já se nechci ptát, kolik za to dostáváte peněz, to nakonec mi je v tuto chvíli celkem jedno, ale je to tak, že vy máte od nich nějaké zadání, a to plníte?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Co se týče peněz, tak alespoň v mém případě je to nula, co se týče zadání, tak to se vytváří jaksi, jsme v zárodečné podobě, jsme na startovní čáře, jsme ve fázi nula.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom ještě pardon.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Určitě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, na co se ptám, ptám se na to, jestli máte, řekněme, od Andreje Babiše a jeho lidí z hnutí ANO nějaké zadání připravte nám nějaký model, nějaký návrh anebo jestli to je opačně, jestli prostě vy máte zahrnout hnutí ANO nějakými svými vizemi a analýzami?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Při jakési úvodní schůzce nebo z té jakési úvodní schůzky vyplynulo, že dojde na obojí, že na jedné straně samozřejmě je nejenom dobré sledovat programovou platformu hnutí ANO, ale v podstatě politickou realitu, že vymýšlet náměty, které nejsou předmětem například schvalování v Poslanecké sněmovně nebo v parlamentu není úplně, úplně racionální, současně z hlediska koncepčních věcí například fiskální zodpovědnost, fiskální disciplína, čerpání evropských fondů, stimulace investic, jsou to řekněme natolik nosná témata, že prostě pro kreativitu je tam velmi značný a myslím si, že i to může býti jaksi intelektuálně nebo invenčně naplněné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak vy sám to, pane Zahradníku, chápete, protože hnutí ANO uspělo ve volbách tak, že má 47 poslanců. Znamená to, že z těchto 47 zákonodárců není nikdo, kdo by mohl udělat tu práci, kterou budete dělat vy, to znamená jste tam zastoupeni řekněme klasičtí ekonomové, makroekonomové?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Za prvé si myslím, že toto by asi neměla být přímo práce poslanců. Ti poslanci by měli býti politici, kteří samozřejmě, pokud mají svoji profesi, tak není špatné na tu profesi zapomenout, ale víme i z minulosti, že lidé, kteří byli ve svých profesích velmi dobří, tak v politickém prostředí se prostě stali politiky a myslím, že je dobře, že se stali politiky a ta vlastní profese, která vyžaduje opravdu plný, plnohodnotný, celodenní pracovní zápřah, který podle mého názoru není slučitelný s životem v politickém prostředí, tak pro tento účel právě si politické strany zřizují ty poradní orgány.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Já osobně se budu snažit v každém případě nabídnout svůj názor, který nemusí být nikterak politicky podbarvený a budu spoléhat na to, že se jej budu snažit prezentovat řekněme natolik srozumitelně a stravitelně, že bude pro /nesrozumitelné/ z toho hnutí jakoby přijatelný, ale na druhou stranu bych si velice rád udržel jakousi objektivitu, jakousi názorovou nezávislost a sám osobně se dosti bráním zadáním typu chceme, aby se vývoj v této oblasti vyvíjel tímto způsobem, sežeňte mi na to podpůrné argumenty. Mám pocit, že je zapotřebí jít společně, zanalyzovat věc, získat závěr nějaký a na základě toho závěru koncipovat nějakou politickou strategii.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře na druhou stranu na té tiskové konferenci a vůbec v materiálech, které se týkají té tiskové konference, kde byla rada ekonomických poradců představena, tak tam se nachází takový dokument, ve kterém jsou některé teze a je tam popsána mise celého REPu a jedna z těch tezí ta úvodní zní: "Když nám bylo nejlépe do roku 2007, nenašetřila se ani koruna, když nám bylo nejhůře po roce 2008, došlo na zvýšení daní." To stojí v záhlaví prezentace toho REPu. Tak to trošku vypadá jako pánové z REPu, zařiďte, dodejte nám prostě jaksi vyfutrování toho, aby to takto už nebylo.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Já zcela souhlasím, protože ta teze má v podstatě dvě, dvě složky, určitě souhlasím s tou první složkou, že v době hojnosti se má myslet na to, že hojnost nebude trvat věčně a ušetřit. S tou druhou složkou, to znamená, že se duplo až tak moc na brzdu právě potom postkrizovém období, souhlasím pouze, pouze částečně. Možná, že si všichni budeme pamatovat, že právě jedním ze závěrů té úplně první národní ekonomické rady byla jakási tolerance v oblasti přímého zdanění, jakási řekněme implicitní rada nebo doporučení třeba i finančním úřadům, aby nebyly třeba v oblasti výběru daně z příjmů fyzických osob pro živnostníky nebo i daně z příjmu právnických osob tak důslední jako předtím, že se zvolnila pravidla v oblasti plateb na zdravotní a sociální zabezpečení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Na druhou stranu byly učiněny opravdu radikální brzdy například v podobě škrtů výdajů na dopravní infrastrukturu. Nevím teďka mezi jakými dvěma roky, tuším 2010, 2011 například rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury zeštíhlel o nějakou jednu třetinu, což samozřejmě bylo viditelně patrné v tempu výstavby dálnic a v současné době je to viditelně patrné v míře nezaměstnanosti stavebních profesí, takže myslím si, že v rámci těchto dvou tezí je jednoznačné poučení koneckonců i pro naši radu, za prvé vytvořit nějaký rozumný model, jakým způsobem v době očekávaného oživení se starat o to, aby se například snižovala míra daňové služby ve výdajích státního rozpočtu, aby se vůbec snižoval objem veřejného dluhu, aby investice nemandatorního charakteru řekněme proudily čistým a transparentním způsobem ke svým adresátům a podobně, takže toto je zcela určitě výzva.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, potom v těch jednotlivých misích REPu hnutí ANO je kromě jiného také psáno, že hnutí ANO nechce zvyšovat daně. Na druhou stranu probíhají už některá asi veskrze politická jednání mezi KDUČSL a hnutím ANO a podle šéfa hnutí ANO Andreje Babiše se experti REPu už seznamují s návrhem lidovců zejména, co se týče té daňové oblasti. Vy se seznamujete, pane Zahradníku?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Toto, snažím se seznamovat ano samozřejmě, ale nechci být alibistou, ale toto je právě v rámci sdílení pravomocí spíše otázka na Aleše Michla. Já bych se v rámci REPu měl věnovat především záležitostem evropským fondů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Ale současně samozřejmě nemohu ignorovat ani tyto záležitosti. Právě proto, že se seznamuji a současně právě proto, že se snažím nevidět svět úplně černobíle, tak si myslím, že jistá míra kompromisu zkrátka bude nutná. Tohle to jsou výchozí teze a ty výchozí teze, si myslím, že se nemusejí nutně projevit v tom finálním mixu. Tam ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To tak vesměs bývá, když se dvě či více politických stran potřebují dohodnout. Jednu, dvě otázky, stačí krátké odpovědi, jak to jde dohromady s předvolebními sliby? Uvažujete v tomto, jaksi v tomto gardu o tom, že ve chvíli, kdy ještě po volbách má ta daná strana, v jejíž prospěch nebo řekněme pro kterou vy teď pracujete, má napsáno nechceme zvyšovat daně a zároveň není vyloučeno, že se bude chtít dohodnout s jinou stranou, která má ve svém programu daňovou progresivitu?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Když budu, když budu se snažit uhnout z této odpovědi, tak ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bych nechtěl.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Já taky ne, ale v rámci teze nechceme snížit daně, se to může týkat třeba některých typů daní a jiných třeba ne. Myslím si, že korektní by bylo ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nechceme zvýšit daně, takhle.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Pardon, ano, nechceme zvýšit daně. Teze by mohla znít spíš možná nechceme zvýšit složenou daňovou kvótu, která sice umožňujeme řekněme disponovat stejným objemem prostředků přerozdělovaným přes veřejné finance, ale v různé struktuře v rámci toho, těch programových tezích, já se zcela ztotožňuji s tím, že u nás DPH je vyšší než je evropský průměr, symbióza redukované a základní sazby 15, 21 % nás řadí někam do čtvrtiny zemí s nejvyšší výší daně z přidané hodnoty. Dokonce řekněme podstatně vyšší než řekněme některé bohaté státy. Na druhou stranu je nutno říci, že naopak v oblasti přímého zdanění z hlediska těch základních sazeb, jak v případě fyzických, tak právnických osob patříme mezi 5 zemí s nejnižší daňovou zátěží, takže tím chci říci, že v rámci toho koláče jsme v podstatě na dvou extrémech, máme relativně vysoké danění spotřeby a současně máme relativně velmi nízké danění v přímých daních a s tím se dá ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pracovat.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Pracovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě jedna věc na závěr mě zajímá, jak se vám jedná s Andrejem Babišem?

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
S panem Babišem jsme se osobně potkali dvakrát, komunikujeme telefonicky nebo mailem. Můj osobní pocit je to, že je to člověk na jedné straně mimořádně racionální, mimořádně věcný, na druhou stranu řekněmu velmi empatický a souhrnný pocit zatím velmi krátký, poprvé jsem měl tu příležitost se s ním sejít v jarních měsících letošního roku, je veskrze pozitivní, takže věřím, že to v této vlně bude pokračovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bezesporu všichni uvidíme.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Nesporně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Petr Zahradník, ekonom a také člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Díky za váš čas, na shledanou.

Petr ZAHRADNÍK, ekonom, člen Rady ekonomických poradců hnutí ANO:
Já vám děkuji pěkně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl taky u mikrofonu Radiožurnálu, přeji vám dobrý poslech.

 

Radiožurnál, 7. 11. 2013

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy