Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 11. 2012 20:32

Nová skupina NERV se zaměří na efektivnost veřejné správy

V rámci Národní ekonomické rady vlády vznikla nová pracovní skupina zaměřená na výkonové ukazatele ve veřejné správě. Garantem pracovní skupiny je Jan Procházka.

Parant pracovní skupiny NERV pro výkonové ukazatele KPI Jan Procházka

Na základě výzvy předsedy vlády vznikla v rámci Národní ekonomické rady vlády (NERV) pracovní skupina pro výkonové ukazatele (KPI, key performance indicators) ve veřejné správě. „Stanovením těchto ukazatelů můžeme nalézt slabá místa v hospodaření jednotlivých státních institucí. Můžeme instituce porovnávat mezi sebou a odměňovat pak ty, které dokážou své náklady nejlépe kontrolovat,“ vysvětluje účel těchto ukazatelů garant skupiny Jan Procházka.

V pracovní skupině působí členové NERV i externisté ze státních institucí, akademické sféry a praxe v oboru KPI. Výstup pracovní skupiny NERV by mohl být využit při odhalování skrytých rezerv v nákladech jednotlivých institucí, stejně jako podklad při přípravě jednotlivých rozpočtů. „Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že například v oblasti správy budov lze uspořit i více než pětinu nákladů v relativně krátkém časovém horizontu,“ uvádí konkrétní výsledky člen pracovní skupiny Jiří Voříšek z Vysoké školy ekonomické v Praze. Nastavení motivačních faktorů pak vede k tomu, že takováto úspora má trvalý charakter.

Činnost Národní ekonomické rady vlády byla obnovena vládou Petra Nečase v září 2009. Nová pracovní skupina NERV pro KPI ve veřejné správě je již desátou pracovní skupinou tohoto poradního sboru. NERV má v současnosti 14 členů, další desítky lidí spolupracují s radou externě. Členové NERV nejsou zaměstnanci Úřadu vlády ČR a členům vlády radí zdarma.

Kontakt

David Havlíček, tajemník NERV
tajemnik.nerv@vlada.cz, 777 949 607

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X