Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro zpravodajskou činnost

Výbor pro zpravodajskou činnost (dále jen „Výbor”) je stálým orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky. Výbor samostatně nevykonává zpravodajskou činnost.

Pracovním orgánem Výboru pro zpravodajskou činnost je Společná zpravodajská skupina, která byla zřízena usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 6. června 2005 č. 54.
Statut Společné zpravodajské skupiny byl schválen usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 14. srpna 2012 č. 19.