Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro kybernetickou bezpečnost

Výbor pro kybernetickou bezpečnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky.