Aktuálně

6. 5. 2021 14:02

Výsledky mimořádného jednání vlády 6. května 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Darování sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením
čj. 477/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Vyslovení souhlasu se stanovením dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností škol
čj. 478/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
čj. 473/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Pokračování programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady
čj. 479/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

  • mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
  • změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
  • změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května
  • mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 15. dubna do 30. dubna 2021
čj. 475/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X