Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 9. 2022 23:05

Výsledky jednání vlády 26. září 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 1061/22 - bod 1 schůze vlády 21.9.2022
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024–2025
čj. 1058/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2023 a střednědobého výhledu na roky 2024–2025
čj. 1091/22
Předkládá: ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1046/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1142/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1125/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
čj. 1127/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1140/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 22/22 o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000, o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
čj. 1107/22 - bod 6 schůze vlády 21.9.2022
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

16. Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
čj. 1155/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
čj. 1156/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025
čj. 1158/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zajištění rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva na zabezpečení úhrady čistých nákladů přestavujících nespravedlivou finanční zátěž
čj. 1159/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

20. Návrh postupu při realizaci dodávky tanků Leopard 2A4 Armádě České republiky
čj. 1151/22
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrh na sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar
čj. 1143/22
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Informace o požadavcích na zajištění ověřovacího a ostrého provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa a zkušebního provozu jeho subsystému e-Sbírka nad rámec dosavadního rozsahu projektu e-Sbírka a e-Legislativa
čj. 1129/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zřízení Ústřední komise pro sucho a schválení jejího statutu
čj. 1133/22
Předkládají: ministr zemědělství a ministryně životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Strategie České republiky pro spolupráci s Indo-Pacifikem
čj. 1130/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Strategie pro působení České republiky v Africe
čj. 1131/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí v Rakouské republice ve dnech 23. a 24. srpna 2022
čj. 1128/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o veřejné zakázce „Dodávka tepelné energie od Teplárny Liberec, a. s.“
čj. 787/21 - bod 6 Pro informaci schůze vlády 26.7.2021
Předkládá: ministryně obrany

2. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Vývoj a provoz webového klienta pro NCTS, AES a eDovoz
čj. 1132/22
Předkládá: ministr financí

3. Informace o zakázce „Úkoly technické pomoci pro Armádu České republiky“
čj. 1137/22
Předkládá: ministryně obrany

4. Informace o veřejné zakázce „Kontejnery CCU CZ“
čj. 1138/22
Předkládá: ministryně obrany

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Licence VMware 2022“
čj. 1139/22
Předkládá: ministryně obrany

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Kryptografický prostředek pro distribuci a výrobu klíčových materiálů u NDA -  nákup v roce 2022 a 2023“
čj. 1141/22
Předkládá: ministryně obrany

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Upgrade AIX 7.2 IK + PMD
čj. 1144/22
Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie