Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

22. 5. 2007 14:33

Zasedání Bezpečnostní rady státu

V Praze dnes zasedala Bezpečnostní rada státu (BRS), která se vedle problematiky možného zapojení České republiky do systému protiraketové obrany především zabývala Zprávou o stavu reformy ozbrojených sil ČR. Na základě vyhodnocení dosaženého stavu bylo na jednání konstatováno, že ozbrojené síly ČR splnily hlavní cíl prvního kroku reformy, kterým je dosažení počátečních operačních schopností ozbrojených sil ČR k 31. prosinci 2006. V souladu se závěry Koncepce a předloženým hodnocením a s ohledem na změny v předpokládaném zdrojovém rámci pro nadcházející období budou rozpracována opatření další transformace ozbrojených sil ČR, která se navrhují předložit cestou BRS k projednání vládě do 30. září 2007.

Členové BRS byli dále seznámeni se Zprávou o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2006. Jejím cílem je podat objektivní informace o situaci v oblasti legální i nelegální migrace, azylu, integrace cizinců, zahraniční rozvojové pomoci České republiky, ale i o projektech MV zaměřených na specifické kategorie cizinců. Byl vyhodnocen aktuální stav v legislativě (implementace dokumentů EU do vnitrostátního práva), ve vízové politice, uzavírání readmisních dohod (návrat nelegálních migrantů do země původu), systém ochrany státních hranic (zejména v souvislosti se vstupem do schengenského prostoru), využívání Evropského uprchlického fondu, stav na úseku legální migrace i nelegální migrace, trestné činnosti cizinců a dalších s tím spojených ukazatelů. Předmětem jednání byla i Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2006.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie