Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

17. 3. 2008 19:01

Výsledky jednání vlády ČR 17. 3. 2008


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
Výsledek jednání: projednáno.

B. K projednání s rozpravou:

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 94/08
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání: schváleno

3.

Návrh věcného záměru ústavního zákona o státním občanství České republiky a návrh věcného záměru zákona o státním občanství České republiky
č.j. 1856/07- bod 6 schůze vlády 5.3.2008
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: přerušeno

4.

Návrh věcného záměru zákona o veřejném zdravotním pojištění
č.j. 97/08
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: formálně schváleno, definitivní rozhodování bylo odloženo do 2. 4. 2008

5.

Návrh věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách
č.j. 98/08
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: formálně schváleno, definitivní rozhodování bylo odloženo do 2. 4. 2008

6.

Návrh věcného záměru zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami
č.j. 99/08
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: formálně schváleno, definitivní rozhodování bylo odloženo do 2. 4. 2008

7.

Návrh věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
č.j. 100/08
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: formálně schváleno, definitivní rozhodování bylo odloženo do 2. 4. 2008

8.

Návrh věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách
č.j. 101/08
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: formálně schváleno, definitivní rozhodování bylo odloženo do 2. 4. 2008

9.

Návrh věcného záměru zákona o zdravotnické záchranné službě
č.j. 102/08
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: formálně schváleno, definitivní rozhodování bylo odloženo do 2. 4. 2008

10.

Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích
č.j. 103/08
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: formálně schváleno, definitivní rozhodování bylo odloženo do 2. 4. 2008

11.

Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití (sněmovní tisk č. 431)
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání: přijato negativní stanovisko

12.

Cíl vlády 08-12: „Vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze základních prostředků české zahraniční politiky“
č.j. 252/08 - bod 11 schůze vlády 10.3.2008
Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: schváleno

13.

Návrh zásad transformace Pozemkového fondu České republiky
č.j. 254/08 - bod 12 schůze vlády 10.3.2008
Předkládají: ministři zemědělství a financí
Výsledek jednání: schváleno

14.

Analýza problematiky zrušení omezené odpovědnosti provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako v jiných průmyslových odvětvích (analýza současného stavu, mezinárodní srovnání, situace v jiných průmyslových odvětvích, problematika pojištění)
č.j. 1695/07 - bod 18 schůze vlády 12.12.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: schváleno

15.

Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště
č.j. 1727/07 - bod 19 schůze vlády 12.12.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: bod programu jednání přerušen

16.

Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007 a návrh dalšího postupu
č.j. 302/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: schváleno

17.

Návrh změny Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
č.j. 301/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: schváleno


C. K projednání bez rozpravy:


18.

Návrh usnesení vlády o schválení využití finančních prostředků pro účely realizace Programu podpory při potírání nelegální migrace pro rok 2008
č.j. 262/08
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: schváleno

19.

Převod systemizovaných služebních míst z Policie České republiky k Úřadu pro zahraniční styky a informace
č.j. 293/08
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání: schváleno

20.

Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
č.j. 270/08
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: schváleno

21.

Návrh na obeslání XII. Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XII)
č.j. 222/08
Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání: schváleno

22.

Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ČR Mirka Topolánka v Jemenské republice, Vietnamské socialistické republice a ve Spojených arabských emirátech ve dnech 19. – 24. března 2008
č.j. 267/08
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: schváleno

23.

Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry ve Spolkové republice Německo a Francii ve dnech 11. až 12. února 2008

č.j. 266/08
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: vzato na vědomí

24.

Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Spolkové republice Německo ve dnech 22. až 23. února 2008
č.j. 268/08
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledk jednání: vzato na vědomí

25.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska a Národní přírodní rezervace Cahnov-Soutok a to za účelem zpracování grantového projektu "Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje"
č.j. 274/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

26.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Podyjí uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro p. Frantiska Texla za účelem vjezdu na nelesní pozemky ve II. zóně NP Podyjí
č.j. 275/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

27.

Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, ze zákazu pořádat automobilové a motocyklové soutěže na celém území CHKO
č.j. 276/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

28.

CHKO Český kras, Přírodní rezervace (PR) Radotínské údolí - stavba kabelového vedení NN dle předložené dokumentace "P.5, Z.Kopanina, kNN", žadatel ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o., 252 19 Rudná u Prahy, Klostermannova 916
č.j. 277/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

29.

Žádost pana Jana Schrödera o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Strážné – Chalupa na Rozcestí – Klínové Boudy z důvodu trvalého užívání objektu
č.j. 278/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

30.

Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, pro pořádání automobilové soutěže "35. ročník Rally Bohemia 2008"
č.j. 279/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

31.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) a i) a § 34 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rejvíz a Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny a to za účelem provádění monitoringu a mapování obojživelníků a plazů
č.j. 280/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

32.

Žádost pana Vratislava Říhy o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Jelení Louky z důvodu trvalého užívání objektu na území Krkonošského národního parku
č.j. 281/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

33.

Přírodní rezervace (PR) Kamenná hůra, PR Miletínská bažantnice a PR Vřešťovská bažantnice - povolení odchytu a značení volně žijících ptáků v rámci ornitologického průzkumu, žadatel Jan Bartoníček, Libonice 47, 508 01 Hořice, člen Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea Praha
č.j. 286/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

34.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales, a to za účelem výzkumu lesních porostů
č.j. 299/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schváleno

35.

Povolení výjimky na žádost SKI ALP CLUBU Špindlerův Mlýn o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání XVII. ročníku mezinárodního skialpinistického závodu „Krkonoše 2008“ dne 22. 3. 2008
č.j. 300/08
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání: schválenoD. Různé

* * *

Pro informaci:

1.

Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2007
č.j. 289/08
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání:

2.

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008
č.j. 287/08
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání:

3.

Změny a doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2007 a 2008 a doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2008
č.j. 288/08
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání:

4.

Zpráva z neformálního zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konaného ve dnech 24.-26.ledna 2008 ve Slovinsku
č.j. 261/08
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání:

5.

Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 12. února 2008 v Bruselu
č.j. 265/08
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání:

6.

Informace o účasti ministryně obrany ČR na neformálním zasedání ministrů obrany zemí NATO ve Vilniusu, Litva, ve dnech 7. - 8. února 2008
č.j. 284/08

Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání:

Za závazné výsledky jsou považovány výstupy po jednání vlády, které zprostředkovává tisková mluvčí vlády Jana Bartošová, nebo osoba, která tiskovou mluvčí zastupuje a závěry jednotlivých představitelů vlády ČR na tiskové konferenci po jednání vlády ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie