Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

9. 9. 2020 22:41

Výsledky jednání vlády 9. září 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
čj. 1038/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

Projednávání bodu bylo přerušeno.

2. Distribuce ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19
Předkládá: 1. místopředseda a ministr vnitra   
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Schválení dalšího postupu Ministerstva vnitra při převodu osobních ochranných prostředků na Správu státních hmotných rezerv v souvislosti s usnesením vlády č. 808 ze dne 27. července 2020 a povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku
Předkládá: 1. místopředseda a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie