Tiskové zprávy

9. 12. 2019 16:27

Výsledky jednání vlády 9. prosince 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 10. prosince 2019 v Bruselu
Předkládají: předseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zaměstnanost a sociální věci) dne 10. prosince 2019 v Bruselu
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 16. a 17. prosince 2019 v Bruselu
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání: Schváleno.

Mandát na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 9. prosince 2019 v Bruselu
Předkládá: ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček
Výsledek jednání: Členové se seznámili s informací.

Mandát na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví) dne 9. prosince 2019 v Bruselu
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání: Členové se seznámili s informací.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o odpadech
čj. 708/19 – bod 2 schůze vlády 12. 11. 2019
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 705/19 – bod 5 schůze vlády 12. 11. 2019
Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností
čj. 707/19 – bod 3 schůze vlády 12. 11. 2019
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
čj. 706/19 – bod 4 schůze vlády 12. 11. 2019
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 888/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 883/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
čj. 1041/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
čj. 1066/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
čj. 987/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
čj. 990/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
čj. 988/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Stanislava Juránka, Jana Čižinského, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Víta Rakušana, Pavla Bělobrádka, Ondřeje Benešíka a Mariána Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 640)
čj. 1082/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

15. Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2020
čj. 1095/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Odejmutí nemovitého majetku v k.ú. Ruzyně, obec Praha z majetku státního podniku Správa Letiště Praha jeho zakladatelem Ministerstvem dopravy a bezúplatný převod tohoto majetku do příslušnosti hospodaření Ministerstva vnitra podle § 17e odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb.
čj. 1064/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1101/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

43. Souhlas vlády s uložením realizace akce Forbes Global Under 30 Retreat: CZ 2020
čj. 1112/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
čj. 1020/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 1079/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na rok 2020
čj. 1093/19
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Popis způsobu zakládání spin-off společností
čj. 1063/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Akční plán boje s korupcí na rok 2020
čj. 1075/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zpráva o životním prostředí České republiky 2018
čj. 1002/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
čj. 1070/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2019
čj. 1073/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Peněžní dar Lvovské státní univerzitě Ministerstva vnitra Ukrajiny na vybavení Speciální výslechové místnosti pro výslech zvlášť zranitelných obětí
čj. 1067/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2020
čj. 1056/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Využití nevyčerpaných finančních prostředků přidělených na pořízení a servis elektronického monitorovacího systému pro trestní justici
čj. 1090/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na jmenování rektora Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro období 2020-2023
čj. 1072/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 1096/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
čj. 851/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh změn Statutu Rady vlády pro informační společnost
čj. 1047/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politického hnutí LIST JAROMÍRA SOUKUPA
čj. 1080/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Přístup ČR k Protokolu o výsadách a imunitách EUTELSAT, k dohodě o jeho změnách a návrh na ratifikaci Úmluvy zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci „EUTELSAT“ z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999
čj. 1043/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2020 a příprava střednědobého výhledu jeho financování na léta 2021 a 2022
čj. 1091/19
Předkládají: ministři zahraničních věcí a školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na přístup České republiky ke Stanovám Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací
čj. 1078/19
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Oficiální návštěva předsedy vlády v Estonsku ve dnech 10. a 11. prosince 2019
čj. 1083/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Účast ministra zahraničních věcí na 14. ministerském zasedání ASEM v Madridu ve dnech 15. a 16. prosince 2019
čj. 1076/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Účast delegace České republiky vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na setkání nejvyšších představitelů států NATO v Londýně ve dnech 3. a 4. prosince 2019
čj. 1092/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Zpráva o společném zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky ve Valticích dne 11. listopadu 2019
čj. 1084/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice ve dnech 15. a 16. listopadu 2019
čj. 1085/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice dne 17. listopadu 2019
čj. 1087/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Zpráva o účasti předsedy vlády Slovenské republiky, Polské republiky, Maďarska a dalších vrcholných představitelů na oslavách připomínky 30. výročí sametové revoluce dne 17. listopadu 2019 v Praze
čj. 1086/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy designovaného předsedy Evropské rady Charlese Michela v České republice ve dnech 10. a 11. listopadu 2019
čj. 1049/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Návrh na úpravu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2020
čj. 1107/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

45. Aktualizace dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
čj. 1106/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 12. a 13. prosince 2019 v Bruselu
čj. 1098/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci IV/2019
čj. 1046/19
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o rizicích implementace programů 2014–2020 a plnění stanovených opatření v roce 2019
čj. 1071/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Informace o stavu uzavírání programového období 2007–2013
čj. 1060/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Rozvoj Registru práv a povinností a souvisejících informačních systémů 2020–2022
čj. 1089/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2019
čj. 1045/19
Předkládá: předseda vlády

6. Průběžná zpráva o přípravách účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
čj. 1057/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Tento bod byl odložen.

7. Informace k připravované veřejné zakázce „Náhradní díly k bezpilotním prostředkům Raven a Wasp“
čj. 1068/19
Předkládá: ministr obrany

8. Informace o veřejné zakázce „Dodávky komponent pro Cisternový automobil – plnič letecké techniky“
čj. 1069/19
Předkládá: ministr obrany

9. Makroekonomická predikce České republiky (listopad 2019)
čj. 1077/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

10. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2018
čj. 1081/19
Předkládají: ministři životního prostředí a zdravotnictví

11. Fiskální výhled České republiky (listopad 2019)
čj. 1074/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

12. Projekt bezpečnostního výzkumu s názvem „Výzkum a vývoj klasifikátoru RTP dat"
čj. 1052/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

13. Projekt bezpečnostního výzkumu s názvem "Výzkum a vývoj korelačních metod - KORELA"
čj. 1055/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

14. Veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění Výstava myslivosti, rybářství a včelařství s mezinárodní účastí NATURA VIVA 2020
čj. 1058/19
Předkládá: ministr zemědělství

15. Informace pro vládu ČR o nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje informačního systému Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě“
čj. 1051/19
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie