Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

7. 9. 2009 11:11

Výsledky jednání vlády 7. září 2009

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem

č.j. 1100/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

K bodům 2 až 11 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Výsledek jednání: schváleno

3. Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/29 „Finanční prostředky určené na programy podpory rozvoje průmyslových zón a regeneraci území a objektů pro následné průmyslové a podnikatelské využití“

č.j. 1080/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání: schváleno

4. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 08/27 – „Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací“

č.j. 965/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

5. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/26 - „Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno - Vídeň (R 52)"

č.j. 1289/09

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání: schváleno

6. Stanovisko ke kontrolnímu závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/22 "Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod"

č.j. 1072/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

7. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/28 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“

č.j. 1035/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/31 „Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury“

č.j. 1146/09

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

9. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/36 "Finanční prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky"

č.j. 1255/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: schváleno

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/01 "Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra"

č.j. 1264/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

11. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/33 „Finanční prostředky určené na výstavbu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně“

č.j. 1283/09

Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání: schváleno

12. Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2008 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2008

č.j. 1268/09

Předkládají: ministryně zdravotnictví a ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

13. Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

č.j. 1218/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

14. Realizace národního přesídlovacího programu

č.j. 1253/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

15. Odvolání a jmenování člena orgánu zdravotní pojišťovny

č.j. 1288/09

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání: odloženo do 16.9. 2009

42. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/06 "Finanční prostředky operačního programu Rozvoj lidských zdrojů určené na aktivní politiku zaměstnanosti"

č.j. 1302/09

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

16. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2008

č.j. 1267/09

Předkládá: ministr vnitra

17. Úprava použití prostředků vládní rozpočtové rezervy roku 2009 ve výši 1,8 mld. Kč pro realizaci opatření č. 3.3.1. Národního protikrizového plánu

č.j. 1265/09

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

18. Program podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. formou poskytování prostředků určených obcím (jejich svazkům) pro realizaci projektů Programu rozvoje venkova „Obce“

č.j. 1287/09

Předkládá: ministr zemědělství

19. Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č.j. 1262/09

Předkládají: ministr financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20. Návrh na obeslání devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (21. září – 2. října 2009, Buenos Aires, Argentina)

č.j. 1266/09

Předkládají: ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Informace o průběhu a výsledcích 61. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Funchal, Portugalsko, 28. května – 26. června 2009)

č.j. 1254/09

Předkládá: ministr životního prostředí

22. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 11. a 12. září 2009

č.j. 1270/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Republice Slovinsko dne 15. září 2009

č.j. 1271/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

24. Návrh na uskutečnění příhraničního setkání místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta a spolkového ministra zahraničních věcí Rakouské republiky Michaela Spindeleggera dne 9. září 2009 v ČR a Rakousku

č.j. 1269/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

25. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky R. Fica v České republice dne 5. května 2009

č.j. 1272/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

26. Zpráva o průběhu pracovní návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky Wernera Faymanna v České republice dne 29. ledna 2009

č.j. 1273/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

27. Zmocnění místopředsedy vlády a ministra obrany k podpisu Certifikátu konečného uživatele (End User Certificate) pro státní podnik VOP-026 Šternberk, s.p.

č.j. 1284/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

28. Sloučení Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik s VOP-026 Šternberk, s.p.

č.j. 1263/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr obrany

29. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Český kras a Národní přírodní rezervace Koda pro speleologické průzkumné a výzkumné práce

č.j. 1256/09

Předkládá: ministr životního prostředí

30. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) a § 35 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Český kras a Národní přírodní památky Zlatý kůň pro speleologické průzkumné a výzkumné práce

č.j. 1257/09

Předkládá: ministr životního prostředí

31. Žádost Českého krkonošského spolku SKI o.s. Jilemnice o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm.e) zákona č. 114/1992 Sb., za účelem pořádání 42. ročníku sportovní akce " Běh do vrchu Jilemnice - Žalý"

č.j. 1274/09

Předkládá: ministr životního prostředí

32. Žádost Správy Národního parku České Švýcarsko o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání hromadných veřejných akcí a vstupování na území I. zóny Národního parku České Švýcarsko

č.j. 1275/09

Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky podle § 43 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy ke kácení stromů z bezpečnostních důvodů

č.j. 1276/09

Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem vypracování diplomové práce na téma: Analýza geomorfologického rizika v Národní přírodní rezervaci Šerák - Keprník

č.j. 1277/09

Předkládá: ministr životního prostředí

35. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 35 odst. 2 a § 34 písm. f) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Lužní potok a Přírodní rezervace Bystřina pro průzkumné práce

č.j. 1278/09

Předkládá: ministr životního prostředí

36. Žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR Česká Lípa o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Český ráj pro konání automobilové soutěže „36. ročník Rally Bohemia“

č.j. 1279/09

Předkládá: ministr životního prostředí

37. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Poodří za účelem vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to v rámci realizace stavby „Úprava Ondřejnice, Stará Ves nad Ondřejnicí km 2,300 – 6,500“

č.j. 1280/09

Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem výměny zemního kabelu VN 287 v úseku Praděd - Sokolí chata na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky

č.j. 1281/09

Předkládá: ministr životního prostředí

39. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to za účelem cvičení složek IZS a Armády ČR na území Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic

č.j. 1282/09

Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Lužické hory uvedených v ustanovení § 26, odst.1, písm.c) zákona pro společnost Deutschfilm GmbH Medien HausProduktion "Goethe!", August - Bebel - Strasse 26-53, D - 14482 Postdam Babelsberg za účelem natáčení filmu

č.j. 1285/09

Předkládá: ministr životního prostředí

41. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek chráněných území uvedených v ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), §29 odst. 1 písm. d), h) a § 34, odst. 1 písm. e) zákona pro Ekologické služby s.r.o. Hořovice, za účelem provádění výzkumné činnosti

č.j. 1286/09

Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2008 a 2009

č.j. 1261/09

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie