Tiskové zprávy

6. 4. 2020 19:10

Výsledky jednání vlády 6. dubna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
Čj. 327/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Čj. 332/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
Čj. 335/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů
Čj. 741/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy

5. Doplnění priorit pro dotační titul „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR na rok 2020
Čj. 326/20
Předkládá: předseda vlády

8. Krizové opatření o podmínkách cestování z a do České republiky
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Krizové opatření k jednání zastupitelstev
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra           

10. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ukončení platnosti části mimořádného opatření  (CzechPoint)
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

11. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vyčlenění lůžek pro pacienty s COVID-19, jimž jsou poskytovány sociální služby
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

12. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví o vydání některých mimořádných opatření
(Celé znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb a omezení volného pohybu osob)
Předkládá: ministr zdravotnictví

13. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o stanovení spolupráce odběrových míst a laboratorních subjektů s Centrálním řídícím týmem COVID-19
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

14. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení předepisování a výdeje léčivého přípravku PLAQUENIL
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

15. Krizové opatření o přednostním zásobování některých firem Ministerstvem zdravotnictví
Předkládá: ministr zdravotnictví

16. Návrh některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury
Čj. 336/20
Předkládá: ministr kultury
Projednávání bodu bylo přerušeno do středy 8. dubna 2020

17. Informace o změně krizového opatření

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie