Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

30. 8. 2021 15:36

Výsledky jednání vlády 30. srpna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1273)
čj. 926/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury, Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1304)
čj. 928/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Věry Adámkové, Vlastimila Válka, Jiřího Běhounka, Kamala Farhana, Karly Maříkové, Davida Kasala, Bohuslava Svobody a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1275)
čj. 929/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

4. Návrh usnesení vlády ke změně systemizace Policie České republiky a systemizace Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 a k navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čj. 940/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství
čj. 971/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Žádost o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021, kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
čj. 972/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Podpora investic do vzniku a rozvoje start-upů a spin-offů v ČR v souvislosti s přípravou naplňování Národního plánu obnovy ČR
čj. 968/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců v sociálních službách
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování klientů a uživatelů pobytových sociálních služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu kinematografie za rok 2020
čj. 908/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
čj. 939/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na obeslání XII. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace, jmenování delegace České republiky a stanovení zásad jejího postupu
čj. 918/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Účast ministra zahraničních věcí na 16. Bledském strategickém fóru ve Slovinské republice dne 2. září 2021 a na 14. Lennart Meri Conference v Estonské republice ve dnech 3. a 4. září 2021
čj. 923/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Pracovní cesta ministra zahraničních věcí v Litvě a v Lotyšsku ve dnech 6. až 8. září 2021
čj. 924/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Účast ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí Visegrádské skupiny a Egyptské arabské republiky v Budapešti dne 10. září 2021
čj. 921/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – léto 2021
čj. 909/21
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o realizaci zmírnění škod způsobených přírodními pohromami na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021
čj. 925/21
Předkládá: ministr zemědělství

3. Informace pro vládu České republiky o záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií s názvem „Inteligentní parkování kamionů – URSA CZ –WG 2.1“
čj. 912/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu
čj. 920/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Realizace povinnosti informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, dle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (č. 54)
čj. 913/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (55)
čj. 930/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Rozvoj systému CRONOS“
čj. 915/21
Předkládá: ministr obrany

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Modernizace systému sběru a reprodukce meteo dat“
čj. 916/21
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Zvyšování schopností CIRC“
čj. 917/21
Předkládá: ministr obrany

10. Informace o veřejné zakázce „Stravování žáků a zaměstnanců VSŠ Moravská Třebová – pobočka Sokolov
čj. 931/21
Předkládá: ministr obrany

11. Informace k veřejné zakázce "Pořízení síťových prvků" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 927/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

12. Informace o dočasném uzavření Velvyslanectví České republiky v Afghánské islámské republice
čj. 957/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

14. Informace o připravované veřejné zakázce s názvem "Druhá fáze komunikační kampaně na podporu očkování proti Covid-19"
čj. 964/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie