Tiskové zprávy

3. 10. 2018 9:19

Výsledky jednání vlády 3. října 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čj. 674/18 – bod 6 schůze vlády 26. 9. 2018
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
čj. 767/18  bod 7 schůze vlády 26. 9. 2018
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 270)
čj. 813/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

16. Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 273)
čj. 829/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

4. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2018
čj. 803/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2017
čj. 769/18 – bod 16 schůze vlády 26. 9. 2018
Předkládají: ministr zdravotnictví a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020–2021
čj. 808/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Dílčí aktualizace materiálu "Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO, a. s., a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a ve vrchlabském regionu"
čj. 807/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Koncepce Digitální Česko a návrh statutu Rady vlády pro informační společnost
čj. 820/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

9. Analýza informačních systémů pro správu dokumentů a služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve veřejném sektoru
čj. 812/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Navýšení početního stavu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2019 a úprava početního stavu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky ve střednědobém výhledu do roku 2021, včetně odpovídajícího navýšení rozpočtu výdajů
čj. 839/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na jmenování do hodnosti generálporučíka a brigádních generálů
čj. 809/18 – bod 31 schůze vlády 26. 9. 2018
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 838/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy

11. Jmenování soudců
čj. 811/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o využití doporučení veřejné ochránkyně práv na změny právní úpravy uvedených ve Výroční zprávě za rok 2017
čj. 816/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na 26. Kongresu  Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu
čj. 805/18
Předkládají:  ministryně průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. "Návrh na sjednání Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé"
čj. 821/18
Předkládají: ministryně financí, ministryně průmyslu a obchodu, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na obeslání XXXIV. plenárního zasedání Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (Lyon, 16. – 18. října 2018)
čj. 826/18
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu, 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na obeslání 25. Shromáždění Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), Londýn, 9. - 12. října 2018
čj. 827/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie