Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

28. 7. 2010 14:21

Výsledky jednání vlády 28. července 2010

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 449/10

Předkládá: ministr zemědělství

výsledek jednání: schváleno

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

č.j. 631/10

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

výsledek jednání: schváleno 

4. Řešení odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v květnu a červnu 2010

č.j. 755/10

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: odloženo o týden

5. Strategie obnovy území částí Zlínského a Olomouckého kraje postižených povodněmi v květnu 2010

č.j. 685/10 - bod 7 schůze vlády 28.6.2010

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

výsledek jednání: odloženo o týden

6. Strategie obnovy území částí Moravsko-slezského kraje postižených povodněmi v květnu 2010

č.j. 738/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

výsledek jednání: odloženo o týden

7. Strategie obnovy území Zlínského a částí Jihomoravského kraje postižených povodněmi v červnu 2010

č.j. 739/10

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

výsledek jednání: odloženo o týden

8. Návrh finančního řešení zmírnění škod způsobených na státním vodohospodářském majetku, zemědělském a lesním majetku v důsledku povodní v květnu a červnu 2010

č.j. 743/10

Předkládá: ministr zemědělství

výsledek jednání: odloženo o týden

9. Informace o škodách způsobených povodněmi v květnu 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu

č.j. 745/10

Předkládá: ministr dopravy

výsledek jednání: odloženo o týden

10. Rozšíření programu Záruka (zvýhodněné záruky za úvěry) pro podnikatele postižené povodní v roce 2010

č.j. 724/10 - bod 8 schůze vlády 12.7.2010

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

výsledek jednání: odloženo o týden

11. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 za období let 2007-2009 a návrh úkolů na nejbližší další období

č.j. 732/10

Předkládá: ministr zdravotnictví

výsledek jednání: schváleno

12. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2010

č.j. 764/10

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

výsledek jednání: přesunuto do Bez rozpravy

14. Návrh opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010

č.j. 771/10

Předkládá: ministr financí

výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

Všechny body Bez rozpravy schváleny

13. Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 4. července 2010

č.j. 765/10

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání vízových štítků - vzor EU“

č.j. 750/10

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

2. Informace o smlouvě č. 102600407 na poskytnutí služby „Chemická technika – opravy“

č.j. 753/10

Předkládá: ministr obrany

3. Informace pro vládu o přípravě podpisu smlouvy na opravu velkokapacitního rentgenu CS podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22.února 2010

č.j. 769/10

Předkládá: ministr financí

4. Zapojení podnikatelského sektoru ČR do projektů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v roce 2009

č.j. 767/10

Předkládá: ministr financí

5. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009

č.j. 763/10

Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

6. Informace o průběhu a výsledcích revizní konference Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

č.j. 766/10

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

7. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 16. a 17. června 2010 v Bruselu

č.j. 737/10

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

8. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti dne 14. června 2010 v Lucemburku

č.j. 736/10

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie