Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 2. 2019 12:49

Výsledky jednání vlády 27. února 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1054/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 383)
čj. 147/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Václava Klause, Zuzany Majerové Zahradníkové, Aleše Juchelky, Patrika Nachera, Stanislava Juránka, Radima Fialy, Iva Pojezného, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. (sněmovní tisk č. 384)
čj. 148/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jakuba Michálka, Marka Výborného, Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra Pávka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 387)
čj. 149/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2019
čj. 143/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Česká pošta, s. p., do vlastnictví Karlovarského kraje dle ustanovení § 16 odst. 8, věty druhé, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 137/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
čj. 171/19
Předkládá: Předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Návrh na výpověď Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zrušení vízové povinnosti sjednaného výměnou nót ze dne 18. září 1990
čj. 166/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2018
čj. 130/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2018
čj. 132/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
čj. 145/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh usnesení vlády České republiky na učinění Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech; a Prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle zemí
čj. 127/19
Předkládají: ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Pracovní návštěva prezidenta republiky na setkání hlav států zemí Bukurešťského formátu na Slovensku ve dnech 27. až 28. února 2019
čj. 136/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci I/2019
čj. 146/19
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Soudní a správní řízení týkající se dopravních staveb
čj. 128/19
Předkládá: ministr dopravy

3. Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání
čj. 151/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

4. Informativní materiál Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - terénní práce a s tím spojené činnosti
čj. 150/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o veřejné zakázce „Dodávky pancéřových oken pro vozidla LOV IVECO“
čj. 14/19 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 21. 1. 2019
Předkládá: ministr obrany

6. Vyhodnocení opatření přijatých ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/30 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017
čj. 129/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie