Tiskové zprávy

27. 2. 2018 9:41

Výsledky jednání vlády 27. února 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 64/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

3. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 69)
čj. 147/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 77)
čj. 148/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Věcný záměr zákona o územně správním členění státu
čj. 1062/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

6. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za IV. čtvrtletí 2017
čj. 139/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

7. Dopravní sektorové strategie - Aktualizace 2017
čj. 142/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

8. Zhodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 činných zdravotních pojišťoven
čj. 146/18
Předkládají: ministr zdravotnictví a ministryně financí
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 152/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2018
čj. 154/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Návrh změny Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a Jednacího řádu vlády
čj. 138/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

10. 5. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
čj. 135/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh změn Statutu Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
čj. 136/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledky jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc leden 2018
čj. 149/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledky jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2017
čj. 140/18
Předkládá: ministr dopravy

2. Zpráva o naplňování Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací a o imple-mentaci Programu podpory „Vysokorychlostní internet“ OP PIK
čj. 134/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Zpráva o stavu realizace Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání
čj. 133/18
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace za rok 2017
čj. 141/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

5. Informace Ministerstva kultury o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/15 – „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní divadlo“
čj. 132/18     
Předkládá: ministr kultury

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie