Tiskové zprávy

27. 1. 2020 11:57

Výsledky jednání vlády 27. ledna 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 28. ledna 2020 v Bruselu
Předkládají: předseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
čj. 1191/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1164/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1111/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 695)
čj. 55/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

5. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu
čj. 49/20
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Narovnání vlastnických práv k objektům vystavěným na základě usnesení vlády ČSSR č. 333 ze dne 21. 11. 1974, č. 234 ze dne 7. 9. 1978, č. 339 ze dne 9. 12. 1982 a usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 74 ze dne 6. 5. 1982
čj. 46/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh na jmenování předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a stanovení odměny zastupujícího předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 54/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Návrh na zřízení Výboru pro personální nominace a návrh Statutu a Jednacího řádu Výboru pro personální nominace
čj. 44/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Návrh na vyhlášení státního smutku
čj. 70/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Informace o účasti České republiky na projektu Centra Organizace Severoatlantické smlouvy pro protivzdušnou obranu (NATO Integrated Air and Missile Defence Centre of Excellence)
čj. 42/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 až 2030 a změna Statutu Rady vlády pro duševní zdraví
čj. 35/20 – bod 13 schůze vlády 20. 1. 2020
Předkládají: předseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2019 a návrh jeho zajištění v roce 2020
čj. 41/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na jmenování rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2020–2024
čj. 57/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc prosinec 2019
čj. 53/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na sjednání Smlouvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
čj. 38/20
Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Maďarska v České republice dne 5. ledna 2020
čj. 47/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3 400–3 600 MHz
čj. 72/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

18. Návrh na odvolání předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu
čj. 73/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

19. Zpráva o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Černých Polích v Brně za rok 2019
čj. 52/20
Předkládají: předseda vlády a J. Šmíd, pověřen řízením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

20. Informace pro vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

7. Plán kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2020
čj. 56/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie