Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

27. 7. 2020 18:39

Výsledky jednání vlády 27. července 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

45. Návrh na zřízení Rady vlády pro zdravotní rizika
čj. 898/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

1. Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 756/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
čj. 797/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Radka Kotena a Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 908)
čj. 841/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 917)
čj. 842/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 918)
čj. 843/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Věry Procházkové, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii (sněmovní tisk č. 924)
čj. 844/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 930)
čj. 845/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

43. Návrh využití prostředků ReactEU a přesunu prostředků mezi operačními programy v rámci programového období 2014-2020 a návrh implementace Fondu pro spravedlivou transformaci v programovém období 2021-2027
čj. 901/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením soudních exekutorů (sněmovní tisk č. 937)
čj. 846/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Josefa Kotta, Jaroslava Faltýnka, Vlastimila Válka, Pavla Kováčika, Antonína Staňka, Zdeňka Podala, Jaroslava Martinů, Jany Krutákové, Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 938)
čj. 847/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda nepřijala žádné stanovisko.

11. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (sněmovní tisk č. 939)
čj. 848/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

12. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 941)
čj. 849/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

13. Návrh poslanců Jana Skopečka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 942)
čj. 850/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

14. Návrh poslanců Vlastimila Válka, Zbyňka Stanjury, Jana Farského, Jana Lipavského, Jana Bartošky, Jana Chvojky, Romana Kubíčka, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky (sněmovní tisk č. 943)
čj. 851/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

15. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 944)
čj. 852/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

16. Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 946)
čj. 853/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

17. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Mariana Jurečky, Martina Kupky, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 951)
čj. 854/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

20. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. srpna 2020
čj. 861/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

40. Analýza schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků z tuzemských zdrojů
čj. 892/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

41. Návrh dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19
čj. 899/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

42. Návrh usnesení vlády, kterým má být udělena výjimka Národní agentuře pro informační a komunikační technologie, s. p. z usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 o uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek
čj. 900/20
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 812/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 23/20 o návrhu Městského soudu v Praze na prohlášení neústavnosti § 82b odst. 3, věty třetí, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 3. 2019
čj. 830/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 87/20 o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, eventuálně některých ustanovení souvisejících právních předpisů
čj. 877/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2019
čj. 832/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na změnu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
čj. 834/20
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na odvolání člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
čj. 833/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na jmenování místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů
čj. 867/20
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Posílení závazného ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2020 v souvislosti s navýšením příspěvku pro obce a hl. m. Prahu z 1200 Kč na 1250 Kč na obyvatele podle zákona č. 159/2020 Sb.
čj. 876/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh usnesení vlády o zrušení usnesení vlády ze dne 26. března 2020 č. 303 a usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 627 a o změně usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 628, usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 629, usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č. 630 a usnesení vlády ze dne 7. května 2020 č. 519 v souvislosti s přijetím zákona č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. a zákona č. 208/2020 Sb.
čj. 875/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Změna ve složení Komise k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
čj. 855/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu životního prostředí
čj. 865/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Informace o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
čj. 863/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Zpráva o plnění Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 za rok 2019
čj. 828/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2020
čj. 870/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě
čj. 825/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na sjednání Dohody mezi státy účastnícími se na programech vývoje nosných raket Ariane o fázi využívání Ariane ve znění změn přijatých dne 26. 11. 2019
čj. 826/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh na sjednání Dohody mezi státy účastnícími se na programech vývoje nosných raket Vega o fázi využívání Vega ve znění změn přijatých dne 26. 11. 2019
čj. 827/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Lotyšska Edgarse Rinkévičse v České republice ve dnech 29. a 30. července 2020
čj. 837/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Tento bod byl odložen.

36. Žádost o schválení dokumentace programu 11782 „Podpora rozvoje regionů 2019+“
čj. 887/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Poskytnutí peněžního daru Školskému spolku Komenský ve Vídni v letech 2020 až 2022 a peněžního daru České škole Skotsko CIC v Edinburghu v roce 2020
čj. 885/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011)
čj. 824/20
Předkládají: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády a ministr zahraničních věcí
Tento bod byl odložen.

39. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019
čj. 889/20
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Analýza a návrh dalšího postupu ČR proti Polsku ve věci prodloužení povolení k těžební činnosti v dole Turów
čj. 902/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Návrh na jmenování člena Rady Energetického regulačního úřadu
čj. 903/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o monitoringu hospodaření územních samosprávných celků za rok 2019
čj. 871/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice za rok 2019
čj. 874/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Společný nákup stolních počítačů a notebooků 2-2020
čj. 838/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Informace o veřejných zakázkách SPCSS v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 856/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Blade servery - nákup“
čj. 857/20
Předkládá: ministr obrany

6. Informace o veřejné zakázce „Mobilní pracoviště pro jednotky TACP - nákup 4. etapa – CCI materiál“
čj. 858/20
Předkládá: ministr obrany

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora programových nástrojů Systému zabezpečení provozu (SZP)“
čj. 859/20
Předkládá: ministr obrany

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 – Podpora, nutný rozvoj a ukončení OKaplikací  resortu MPSV
čj. 868/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Podpora a rozvoj systému IPPD rezortu MPSV
čj. 869/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

10. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, za resort Ministerstva vnitra (14)
čj. 878/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na obnovu Firewallů
čj. 840/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí

12. Informace o záměrech MŽP učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 862/20
Předkládá: ministr životního prostředí

13. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 864/20
Předkládá: ministr zemědělství

14. Informace o průběhu a výsledcích jednání 31. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO) Londýn, 25. listopadu – 5 prosince 2019
čj. 836/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

15. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 883/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

16. Informace k veřejné zakázce "Provozování manažerského informačního systému nad Datovým skladem II" v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 (předložila ministryně pro místní rozvoj)
čj. 884/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

17. Informace pro vládu České republiky o záměru České správy sociálního zabezpečení učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II“
čj. 890/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

18. Informace Ministerstva zdravotnictví o přijatých opatřeních s účinností od dne 20. 7. 2020, 25. 07. 2020 a 27. 07. 2020
čj. 893/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

19. Informace Ministerstva zdravotnictví o projektu Chytrá karanténa 2.0
čj. 891/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie