Tiskové zprávy

23. 4. 2018 10:01

Výsledky jednání vlády 23. dubna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů‘
čj. 168/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
čj. 215/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017
čj. 302/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2018
čj. 304/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 266)
čj. 303/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. O rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2018 a poskytnutí peněžních darů do zahraničí v rámci realizace programu MEDEVAC v roce 2018
čj. 300/18      
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva – stav k 31. 12. 2017
čj. 301/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

8. Jmenování soudců
čj. 299/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017
čj. 297/18
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Změna Statutu Grantové agentury České republiky
čj. 306/18
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2018
čj. 311/18
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh na sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
čj. 276/18      
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice ve dnech 4. – 6. dubna 2018
čj. 309/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky ve Slovenské republice dne 26. dubna 2018
čj. 310/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2017
čj. 298/18
Předkládá: ministryně vnitra

2. Veřejná zakázka „Obranná standardizace v oblasti letecké a pozemní techniky“ realizována mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona
čj. 316/18
Předkládá: ministr vnitra

3. Veřejná zakázka „Obranná standardizace v oblasti speciální techniky“ realizována mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona
čj. 317/18
Předkládá: ministryně obrany

4. Informace o veřejné zakázce Dodávky agregátů a materiálu pro vrtulníky řady Mi
čj. 318/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie