Tiskové zprávy

24. 3. 2020 8:50

Výsledky jednání vlády 23. března 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 241/20
Předkládá: ministr zdravotnictví

2. Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
čj. 247/20
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

3. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
čj. 252/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
čj. 242/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Novela zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
čj. 253/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Opatření o péči o děti zaměstnanců v sociálních službách
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

7. Opatření o povinnosti zastupitelstev zasedat online po dobu nouzového stavu
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Opatření o bezplatném provozu datových schránek
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

10. Opatření v oblasti přeshraničního zaměstnávání
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Opatření o prodloužení omezeného pohybu osob
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

12. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodejní době pro seniory
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

13. Opatření o prodloužení omezení prodeje v maloobchodech
(Celé znění opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

14. Opatření o zákazu čerpání dovolené zdravotnickým personálem
Předkládá: ministr zdravotnictví

15. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o karanténě pro zdravotníky
Předkládá: ministr zdravotnictví

16. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu činnosti pro poskytovatele lůžkové rehabilitační péče
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

17. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení preskripce léku Plaquenil
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví

18. Zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků potřebných k řešení a prevenci epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví
čj. 235/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

19. Informace o zrušení zákazu letů z Jižní Koreje
(Celé znění ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví)

20. Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství - aktuální opatření Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s.
čj. 244/20
Předkládá: ministr zemědělství

21. Návrh opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor zemědělství, potravinářství a lesnictví
čj. 245/20
Předkládá: ministr zemědělství

22. Národní doplňkové financování pro Program rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020 (dále jen "PRV")
čj. 246/20
Předkládá: ministr zemědělství

23. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2020
čj. 243/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

24. Návrh na doplnění usnesení vlády z 19. března 2020 č. 257, o Cíleném programu podpory zaměstnanosti
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

25. Cílený program podpory zaměstnanosti - část II.
čj. 254/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

26. Podpora Technologie COVID
čj. 249/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

27. Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 251/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

28. Financování cenrálního nákupu ochranných prostředků Ministerstvem vnitra
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

29. Návrh záruk Exportní a garanční pojišťovny (EGAP)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie