Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

23. 3. 2009 10:39

Výsledky jednání vlády 23. března 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o České národní bance

č.j. 1077/08

Předkládá: guvernér České národní banky

Výsledek jednání: Schváleno

2. Návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

č.j. 1976/08 - bod 1 schůze vlády 16.3.2009

Předkládají: ministři vnitra, spravedlnosti a financí

Výsledek jednání: Schváleno

3. Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (zákon o veřejné službě)

č.j. 1715/08

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

4. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti, a kterým se mění některá související nařízení vlády

č.j. 301/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: Schváleno

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 302/09

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: Schváleno

6. Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011

č.j. 317/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: Schváleno

7. Situační analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Litvínova se zaměřením na sídliště Janov

č.j. 335/09

Předkládá: ministr M. Kocáb

Výsledek jednání: Projednáno

8. Řešení aktuálních problémů sociálního vyloučení

č.j. 326/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: Projednáno

9. Projekt Letní školy migračních studií

č.j. 323/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: Projednáno

40. Krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí

Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: Schváleno

41. Použití prostředků vládní rozpočtové rezervy roku 2009 ve výši 1,8 mld. Kč pro realizaci opatření č. 3.3.1. Národního protikrizového plánu

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: Schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

11. Plnění bodu II/4 z usnesení vlády ze dne 19. ledna 2009 č. 68 - převody peněžních prostředků do státních finančních aktiv ve výši 4 182 mil. Kč

č.j. 328/09

Předkládá: ministr financí

12. Žádost o předchozí souhlas vlády se zrušením společnosti Hospodářské parky, spol. s r.o. likvidací

č.j. 332/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

13. Návrh na sjednání Prozatímní dohody, kterou se vytváří rámec pro dohodu o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

č.j. 330/09

Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu

14. Zpráva o průběhu donorské konference ke Gaze v Egyptě ve dnech 1. - 2. března 2009, o zahájení zasedání na vysoké úrovni Rady pro lidská práva v Ženevě 3. března 2009 a o konferenci ke vztahům EU s Ruskem v Římě 3. března 2009

č.j. 349/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

15. Zpráva o návštěvě předsedy vlády ČR Mirka Topolánka v regionu Kaspického moře ve dnech 11. - 13. února 2009

č.j. 347/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

16. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Bruselu dne 4. března 2009

č.j. 350/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

17. Oficiální návštěva prezidenta Ukrajiny V. Juščenka v České republice ve dnech 24. – 25. března 2009

č.j. 348/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

18. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Státu Izrael Šimona Perese v České republice ve dnech 30. a 31. března 2009

č.j. 346/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

19. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Arménie Eduarda Nalbandyana v České republice dne 18. února 2009

č.j. 345/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

20. Zpráva o uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice ve dnech 3. - 4. března 2009

č.j. 352/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

21. Návrh na odvolání a jmenování náhradníka Státní volební komise

č.j. 325/09

Předkládá: ministr vnitra

22. Žádost Českého svazu kanoistů a Svazu vodáků ČR o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání tradičních závodů ve vodním slalomu, sjezdu na divoké vodě a raftingu na řece Labi pod přehradou Labská ve Špindlerově Mlýně ve dnech od 15. 5. do 17. 5. 2009

č.j. 311/09 - bod 29 schůze vlády 16.3.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

23. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro ZO ČMOS PŠ Gymnázium Vrchlabí, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP

č.j. 336/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Lezecký kroužek Prachov, se sídlem Husova 59, 50601 Jičín, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP

č.j. 337/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žárské vrchy pro změnu využití území a změnu kultury na p.p.č. 1015 v k.ú. Vojnův Městec, v I. zóně CHKO

č.j. 338/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ze zákazu vjíždění a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace

č.j. 341/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27. Žádost TJ UNION Plzeň, vodáckého oddílu, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu Českého poháru vodáků v termínu 25.4.2009 na řece Otavě, v úseku toku Čeňkova Pila – Rejštejn nacházejícím se na území Národního parku Šumava

č.j. 342/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28. Žádost Ing. Martina Pavlíčka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Stožec – Nové Údolí – Trojmezenská k nemovitosti na stavební parcele č. 181 v k.ú. Stožec z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Národního parku Šumava

č.j. 343/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29.  Žádost společnosti Horská služba ČR,o.p.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd sněžného pásového vozidla (rolby) o šíři pásů 3,6m na cestu U čtyř pánů – Růženčina zahrádka – sedlo Lysé hory, z důvodu zpevnění sněhové pokrývky pásy rolby z důvodu zajištění akceschopnosti Horské služby dle výjimky č. 218 ze dne 1. března 2006

č.j. 344/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Koda a Chráněné krajinné oblasti Český kras za účelem provádění nahodilých těžeb ve vybraných porostních skupinách

č.j. 353/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn, Národní přírodní rezervace Koda a Chráněné krajinné oblasti Český kras za účelem provádění nahodilých těžeb ve vybraných porostních skupinách

č.j. 354/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32. Žádost pana Petra Kožíška o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 10. ročníku turistické a cykloturistické akce „Za kvetoucí měsíčnicí“ na území Národního parku České Švýcarsko dne 23. května 2009

č.j. 355/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33. Žádost TJ Lokomotivy Plzeň, oddílu kanoistiky, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodů ve sjezdu na divoké vodě na řece Otavě v úseku nacházejícím se na území Národního parku Šumava ve dnech 2. a 3. května 2009

č.j. 356/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34. Žádost TJ Jiskra Horní Maršov o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 22. ročníku běhu do vrchu „Velká cena Krkonoš“dne 25. 4. 2009 na území KRNAP

č.j. 357/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Český ráj, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v porostech podle LHP pro období let 2008 – 2017, pro lesní hospodářský celek Hoříce

č.j. 358/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu na lesních pozemcích ve vlastnictví Obce Světnov

č.j. 359/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37. Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, CHKO Lužické hory a CHKO Český ráj pro povolení vjezdu motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace

č.j. 360/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře (dále jen "Dohoda")

č.j. 365/09

Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Roční zpráva o naplňování cílů strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby za rok 2008

č.j. 329/09

Předkládá: ministr vnitra

2. Informace o průběhu zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v oblasti výuky českého jazyka, bydlení a zaměstnání za uplynulý rok

č.j. 331/09

Předkládá: ministr vnitra

3. Informace o neformálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Krakově, Polsko, ve dnech 19. - 20. února 2009

č.j. 324/09

Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany

4. Informace o průběhu pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Belgickém království a ve Spolkové republice Německo ve dnech 19. – 20. února 2009

č.j. 351/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie